2018/12/27

Urte berri on!Urte Berri on!

               

   Feliz Año!

[...]

2018/12/19

Nola zaindu zure pribatutasuna Interneten / Cómo proteger tu privacidad en Internet

Google, Facebook o Youtube bezalako Interneteko enpresek ez dituzte dohainik eskaintzen beren zerbitzuak, kontrakoa dirudien arren.  Zerbitzuak erabiltzearekin batera,  informazio baliogarriarekin ordaintzen dizkiegu. Izan ere, beren negozioa datu horiek  hirugarren batzuei saltzean  datza.

Eredu ekonomiko honen arazoa da, hain zuen,  ematen diegun informazioa  gure datu pertsonalak direla. Beraz, sistema honek erabiltzaileen pribatutasuna eta eskubideak arriskuan jartzen ditu.

Zoritxarrez,  enpresa erraldoi horien sistema ekonomikoa aldatzea ia ezinezkoa da, ezta Internetari eta sare sozialei uko egitea ere. Sistemari aurre egiterik ez dagoenez, ikas dezagun, behintzat,  nola erabili, norbere pribatutasuna arriskuan jarri gabe.

http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_avpd/es_def/adjuntos/Guia_Privacidad_Seguridad_Internet_adap_eu.pdf
 
Empresas como Google, Facebook o Youtube no ofrecen sus servicios de forma gratuita aunque aparentemente así lo parezca. Su monetarización no depende del dinero que nosotros paguemos directamente, sino de la compra-venta de datos. 

El problema de ese método económico es que no se trata de datos cualquiera, sino que son tus datos personales. Esos datos personales son vendidos a terceros con el objetivo de crear por ejemplo, una publicidad más directa y personalizada, y así aumentar la posibilidad de que compres los productos de una marca concreta.

Si el modelo económico de estas grandes empresas tecnológicas es la información de las personas, se pone en serio riesgo la privacidad y los derechos de los usuarios. Pero ir contra el modelo económico es difícil. No por ello debes dejar de tener redes sociales, sino que debes saber cómo utilizarlas sin poner en riesgo tu privacidad.Este artículo nos aclara algunos conceptos sobre privacidad  y diversas herramientas para proteger nuestros datos cuando navegamos y buscamos en la red. [...] Leer artículo completo en blog.sedic.es
[...]

2018/12/14

Datuen babesa eta Ganbera Legegileei buruzko jardunaldiak / Jornadas sobre Proteccion de Datos y Cámaras Legislativas

Europar Batasuneko Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra indarrean sartu ondoren erakunde guztiak egokitzen ari dira bere jarduketak erregelamendu horretara.

Hori dela eta Eusko Legebiltzarrak Datuen Babesa eta Ganbera Legegileak izenburua dituen jardunaldiak  antolatu ditu gai honen gaineko gogoeta, azterketa eta ideien erkaketa egiteko gune gisa, amorez eta izaera pertsonaleko datuen babesa egiazko eskubide izan dadin, baita eremu parlamentarioan ere.

Topaketa Legebiltzarrean bertan izango da, 2019ko urterrilaten 17an eta 18an.
  
  Tras la entrada en vigor del  Reglamento Europeo General de Protección de Datos todas las instituciones están adecuando sus actuaciones a dicho reglamento. 
 

Con el fin de profundizar en este tema y en las implicaciones que la aplicación de esta norma tendrá en nuestras instituciones,  el Parlamento Vasco presenta la jornadas tituladas Protección de datos y Cámaras Legislativas, como espacio de reflexión, análisis y contraste de ideas de cara a que la protección de datos de carácter personal sea un derecho efectivo, también en el ámbito parlamentario.
 

El encuentro tendrá lugar en la sede del Parlamento Vasco durante los días 17 y 18 de enero de 2019. 

 Informazio gehigarria | Más información

[...]

2018/12/11

International Digital Economy and Society Index 2018 : Europaren digitalizazio-maila / Nivel de digitalización en Europa

Zein da Europaren digitalizazio- maila, munduko beste ekonomia garrantzitsuen aldean?

Nazioarteko  Ekonomia eta Gizarte Digitalen Indizeak  (I-DESI)  Europar Batasuneko egoeraren ebaluaketa orokorra eskaintzen du, gizarte eta ekonomia digitalen aurrerapenari begira, Europatik kanpoko ekonomiekin konparatuz.

[...] Irakurtzen jarraitu administracionelectronica.gob.es webgunean 


https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-digital-europe-compared-other-major-world-economies

¿Qué nivel de digitalización tiene Europa en relación a otras economías mundiales importantes?

El Índice Internacional de Economía Digital y Sociedad (I-DESI) proporciona una evaluación general de la situación de la Unión Europea, en comparación con las economías no pertenecientes a la UE, en su progreso hacia una sociedad y economía digital.

[...] Seguir leyendo en administracionelectronica.gob.es


[...]

2018/11/29

Durangoko Azoka 2018 / Feria de Durango 2018

Eusko Legebiltzarrak, aurten ere,  Durangoko Azokan hartuko du parte,  abenduaren 5etik 9ra
bitartean.  Gure standean (Barrenkale 25) ikusgai izango dugu argitalpen-katalogo osoa, sortu zenetik hona erakundeak plazaratutako lanek osatua. Azokako 53. edizio honetan aurkeztuko ditugu, bereziki, 2018ko argitalpen berriak:

 • De la biografía a la prosopografía: los parlamentarios de la Comunidad  Autónoma Vasca (1977-1982). Aritz Onaindia Martínez egilearen doktoretza-tesia da. Azterlan honek erakusten  du garai demokratikoaren hasieran EAEn garatutako  ordezkaritza politikoaren eredua. Gure errealitate parlamentarioa, alderdi-sistemaren ikuspegitik ikertzen du; eta ordezkaritza parlamentario bereizi eta propioa dagoela nabarmentzen du, Estatu osoko sistemarekin konparatuta.

 • Irisgarritasuna Sustatzeko Legearen sorreraren 20. urteurrena. Legeen  geroa-Futuro de las leyes mintegian aurkeztu dituzten hitzaldiak biltzen ditu argitalpen honek. Hogei urte bete berri dituen Irisgarritasun Legeak ahalbidetu  du gure gizartea eraldatzea, guztion  artean aurrerapauso nabarmenak ematea, pertsona ororentzako berdintasunaren bidean.
El Parlamento Vasco acudirá un año más a la Feria de Durango año 2018. En esta 53ª edicion ofreceremos en nuestro stand Barrenkale nº 25 una muestra de nuestras publicaciones y estarán a la venta todas las publicaciones editadas por el Parlamento desde el inicio de la institución (Cátalogo de publicaciones).

 
Este año cabe destacar como novedades:

 • 20.º aniversario de la Ley para la Promoción de la Accesibilidad. Esta obra  recoge las aportaciones presentadas en el primero de los seminarios Legeen geroa-Futuro de las leyes, reflexionar sobre la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad que acaba de cumplir veinte años y que ha permitido transformar nuestra sociedad y avanzar unidos hacia la igualdad entre todas las personas.

Quienes os acerqueis al stand podreis ver, consultar y adquirir los libros sean de vuestro interes. Os esperamos.


[...]

2018/11/22

Libruru berria: Irisgarritasuna sustatzeko legearen urteurrena / Aniversario de la Ley para la promoción de la accesibilidad [nuevo libro]

2018ko urtarrilean Eusko legebiltzarrean  “Legeen Geroa: Irisgarritasuna  Sustatzeko  Legea”  izena  zuen  mintegiarekin batera  hasi zen Legeen  geroa-Futuro de las leyes mintegi-sail berria.  XI. Legealdian zehar egingo den  mintegi-sail honek,  Eusko Legebiltzarrak onartu dituen legei buruz hausnartzea du helburu, urtean urteko edizioari dagokion legea ebaluatu eta haren garapenak eta inplementazioa aztertzea.Halaber,  etengabe aldatzen ari den gizarteak araudi testuetan zabaltzen dituen hobetzeko aukeren inguruan hausnartu nahi du.

Mintegi sail honi ekiteko aukeratu dugu hogei urte bete berriak dituen 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa.  Eta ez da, inondik ere, kasualitatea izan. Hogei urte bete berri dituen Irisgarritasun Legeak ahalbideratu baitu gure gizartea eraldatzea, guztion artean aurrerapauso nabarmenak ematea, pertsona ororentzako berdintasunaren bidean.

Lege horren inplementazioan parte hartu duten sektoreek legearen egungo egoera, eragina eta geroa aztertzen dute.  Orain, Legebiltzarreko argitalpen berri honek, mintegian aurkeztu dituzten hitzaldiak biltzen ditu.


20º aniversario de la Ley para la promoción de la accesibilidad
Seminario Legeen  geroa - Futuro de las leyes (2018. Vitoria-Gasteiz)

Irisgarritasuna sustatzeko Legearen sorreraren 20. urteurrena 
Legeen  geroa-Futuro de las leyes mintegia (2018. Vitoria-Gasteiz)

Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2018. (Txosten eta agiriak bilduma. Maior saila = Colección Informes y documentos. Serie maior ; 24) (Legeen geroa = Futuro de las leyes ; 1)

ISBN 978-84-939774-9-8

Esta obra  recoge las aportaciones presentadas en el primero de los seminarios de la serie Legeen geroa-Futuro de las leyes, que se va a desarrollar a lo largo de la XI legislatura. Los seminarios tienen como objetivo reflexionar cada año sobre una ley aprobada por el Parlamento Vasco, evaluarla, estudiar sus desarrollos y su implementación, así como las opciones de mejora que nuestra sociedad, en continua evolución, va abriendo en los textos normativos.

La primera ley que protagoniza este seminario es la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad. La elección no ha sido un hecho casual puesto que esta Ley de accesibilidad, que acaba de cumplir veinte años, ha permitido transformar nuestra sociedad y avanzar unidos hacia la igualdad entre todas las personas. En este seminario han participado profesionales de todos los ámbitos de la sociedad y conocedores de la ley en profundidad, tanto los puntos fuertes como las posibles actualizaciones.


[...]

2018/11/14

Cambridge Monitor: Hezkuntza-berrikuntza Espainian / Innovación educativa en España.

Cambrige Monitor  azterlanaren bosgarren edizioa argitaratu da. Inkesta egin zaie hezkuntza-ziklo, autonomia-erkidego eta irakasgai guztietako eta mota guztietako hezkuntza-zentroetako 1.000tik gora irakasleri.

Irakasleek zenbait galdera erantzun behar izan dute Espainiako hezkuntza-sistemari buruz, Europako testuinguruan, zein herrialde dauden berrikuntza-rankingaren buruan eta zein azkenean, hezkuntza-arloan berritzaileak ote garen, zein autonomia-erkidego diren berritzaileenak, hezkuntza-zentroak prest ote dauden etorkizuneko gizarteak eskatzen duen berrikuntzarako, edo ikasleak prestatzen ari ote garen etorkizuneko erronka eta lanbideetarako.

Lehenengo aldia da Cambridge Monitor azterlanak hezkuntza-berrikuntza jorratzen duela; lehengo hirurek espainiarren ingeles-maila ikertu zuten eta laugarrena Europako testuinguru soziopolitikoan zentratu zen.Se ha hecho pública la quinta edición del Cambridge Monitor. La encuesta se ha realizada a más de 1000 profesores de todos los ciclos educativos, Comunidades Autónomas, diferentes asignaturas y diferentes tipos de centros.

Los profesores han tenido que responder a preguntas referentes a:  la situación del sistema educativo español, el contexto europeo, qué países de nuestro entorno se sitúan a la cabeza y cuáles a la cola del ranking de innovación, si somos innovadores en cuestión educativa, qué Comunidades Autónomas son más innovadora, si los centros educativos están preparados para la innovación que demanda la sociedad del futuro, o si estamos preparando al alumnado para los retos y las profesiones del futuro.

Es el primer Monitor que se dedica a la innovación educativa, los tres primeros se interesaban por el nivel de inglés de los españoles y el cuarto se centraba en el contexto socio-político de Europa.


[...]

2018/11/09

Zibersegurtasunaren erreforma Europan / Reforma de la ciberseguridad en Europa

Europar Batasunak sendotu nahi ditu zibersegurtasunari buruzko arauak, eraso zibernetikoen mehatxu gero eta handiagoari aurre egiteko; halaber, aro digitalak eskainiko dituen aukerez baliatu nahi du.

2017ko urriaren 19an eta 20an, Europako Batzordeak irailean proposatutako erreformarako neurrien multzoaren ondoren, Europako Kontseiluak eskatu zuen zibersegurtasunari buruzko EBrako planteamendu komun bat onestea.

Erreforma horren helburua da Zibersegurtasunaren Estrategian eta bere funtsezko oinarrian, Informazio-sistemen eta sareen segurtasunari buruzko direktiban (SRI direktiba), aplikatutako neurrietan oinarritzea.

La Unión Europea aspira a reforzar sus normas sobre ciberseguridad para hacer frente a la creciente amenaza que plantean los ataques cibernéticos, así como a aprovechar las oportunidades que presente la nueva era digital.

Los días 19 y 20 de octubre de 2017, el Consejo Europeo solicitó la adopción de un planteamiento común de la ciberseguridad en la UE tras el conjunto de medidas de reforma propuesto por la Comisión Europea en septiembre.

Esta reforma tiene por objeto basarse en las medidas aplicadas por la Estrategia de Ciberseguridad y su pilar fundamental, la Directiva sobre seguridad de las redes y sistemas de información
(Directiva SRI).


Beste dokumentu batzuk | Otros documentos:
[...]

2018/10/31

Eskubide berriak: deskonexio laborala eta testamentu digitala / Derecho a la desconexión digital y al testamento digital

Datu pertsonalak babesteari buruzko Lege Organikoaren proiekturako ponentziaren txostenean,  Diputatuen Kongresuan izapidatzen ari dena,  arautzen du deskonexio digitalerako eskubidea  lanaren esparruan, besteak beste. 

88. artikuluak  onartzen du deskonexio digitalerako eskubidea  lan-esparruan. Honela bermatu nahi da errespetatu egingo direla langileek eta enplegatu publikoek lan-ordutik kanpo izaten dituzten atsedenaldi-, oporraldi- eta baimen eskubideak ; baita norbanakoaren eta familiaren intimitatea ere.

96. artikuluak testamentu digitalerako eskubidea onartzen du. Era berean zehazten du nola kudeatu Informazioaren gizarteko zerbitzu-emaileek ditutzten hildako pertsonei buruzko datuak eta edukiak.

Hildo honetatik, testamentu digitala badago araututa Katalunian; izan ere, 2017an testamentu digitalak arautu zuen, zuzenbide zibila aldatuz.
 
 
El Informe de la Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, regula, entre otros derechos, el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, y el derecho al testamento digital.

Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.

Artículo 96. Derecho al testamento digital.  Establece las reglas para el acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información sobre personas fallecidas


Informazio gehigarria | Más información
Ikus daiteke ere | También puede consultarse

[...]

2018/10/24

Parlamentu autonomikoen presentzia sare sozialetan / Presencia de los parlamentos autonómicos en las redes sociales [artikulua]


 

Presencia y actividad de los parlamentos autonómicos en las redes sociales: pocos avances en el fomento de la participación ciudadana
 

Autores: Roberto RODRÍGUEZ-ANDRÉS, David ÁLVAREZ-SABALEGUI
Año: 2018
Revista: El Profesional de la Información, Vol. 27, Núm. 5 (2018)Laburpena. 
Instituzio publikoentzat behar-beharrezko komunikazio-bide bihurtu dira sare sozialak. Espainiako 17 parlamentu autonomikoek profil ugari dituzte hainbat saretan eta horietako jarduera gehitzen joan dira, batez ere informazioa zabaltzeko denean. Halarik ere, azterlan gutxi egin da aztertzeko nola erabiltzen duten sare horiek herritarren artean elkarrizketa eta partaidetza errazteko, horiek baitira 2.0 komunikazioaren eta “parlamentu irekiak” deitutakoen benetako balioak. Beren profilen monitorizazioaren bidez, eta aurretik egindako analisietako datuak oinarritzat hartuta, agerian jarri da ezen, aurrerapenak gorabehera, oraindik bide luzea dagoela egiteko eremu horretan.

 Resumen
Las redes sociales se han convertido en un medio imprescindible de comunicación para las instituciones públicas. Los 17 parlamentos autonómicos españoles cuentan ya con un buen número de perfiles en distintas redes y han ido aumentando su actividad en las mismas, sobre todo para difundir información. Sin embargo, existen pocos estudios que analicen cómo utilizan estas redes para propiciar el diálogo y la participación de los ciudadanos, verdaderos valores de la comunicación 2.0 y de los denominados “parlamentos abiertos”. Mediante la monitorización de sus perfiles, y tomando como base los datos de análisis precedentes, se pone de manifiesto que a pesar de los avances, aún queda mucho camino por recorrer en este ámbito.

Artikulua / Artículo

RODRÍGUEZ-ANDRÉS, Roberto; ÁLVAREZ-SABALEGUI, David. Presencia y actividad de los parlamentos autonómicos en las redes sociales: pocos avances en el fomento de la participación ciudadana. El Profesional de la Información, Vol. 27, Núm. 5 (2018).
DOI: https://doi.org/10.3145/epi.2018.sep.04

Artikulu osoa ikusi  elprofesionaldelainformacion.com webgunean 
Artículo completo en elprofesionaldelainformacion.com
 

[...]

2018/10/17

Eusko Legebiltzarraren Berdintasunerako I. Plana / I Plan para la Igualdad en el Parlamento Vasco

Pasa den urriaren 10ean  Eusko Legebiltzarraren  emakume eta gizonen  berdintasunerako Plana.   2018 -2021  aurkeztu zen.

Mahaiak irailaren 25ean onetsitako Plana sei hilabeteko barne lanaren ondorioa da. Lan horren helburua izan da erakundearentzat prozesu aberasgarri bat zehaztea benetako berdintasuna lortze aldera.  Honela, Legebiltzarrak  kudeaketa tresna on bat lortu du berdintasuna lortzeko bidean.

http://www.legebiltzarra.eus/portal/eu/web/eusko-legebiltzarra/servicios-administrativos/igualdad
Planarekin zerikusirik duen dokumentazio eta informazio guztia webguneko Berdintasuna atalean dago eskuragarri; aurrerantzean onartuko diren ekintzen garapen eta zehaztapen dokumentuak hemen gehituko dira.


Inguruko hainbat erakundek dagoeneko onartuak dituzte berdintasun planak:
El pasado 10 de octubre se presentó el Plan para la igualdad de mujeres y hombres en el Parlamento Vasco. 2018-2021.
http://www.legebiltzarra.eus/portal/documents/16182/1697009/PLAN+PARA+LA+IGUALDAD+DE+MUJERES+Y+HOMBRES+DEL+PARLAMENTO+VASCO.pdf/6ed06975-cd5d-42f6-a7be-a2feabcdabd8

El Plan, aprobado por la Mesa el día 25 de septiembre, es el resultado de seis meses de trabajo interno con el objetivo común de concretar un proceso  enriquecedor para la institución en pro de la igualdad efectiva. De este modo, el Parlamento Vasco se dota de una buena herramienta de gestión con la que dar los primeros pasos para que la igualdad llegue a ser un hecho.

Toda la documentación e información realcionada con el desarrollo del plan estará disponible en el espacio Igualdad de la web institucional.

Otras instituciones que cuentan con planes de igualdad: 


[...]

2018/10/08

Administrazio elektronikoaren ezarpena atzeratu egin da / La implantación de la administración electrónica se retrasa

Administrazioarekiko harremana ezinbestean bide elektronikoen bidez ezartzeko epea atzeratu egin da. hasiera batean, aurtengo urrian ezartzekoa zen, baina epea luzatu egin dute  2020ko urriaren 2ra arte.
 
10 gogoeta administrazio elektronikoaren atzerapenari buruz

Prozedura administratiboari eta erregimen juridikoari buruzko legeetako manu batzuk indarrean sartzeko epea 2020rarte luzatu da. Zenbaiten iritziz, zoritxarreko gerorapena da. Beste batzuen iritziz, errealitate bat onartzea da. Apustu egin eta baloratu dezagun atzerapena aukera bihurtzearen komenigarritasuna, aukera bat gauzak ondo egiteko eta 2020ra iristeko administrazio elektronikoa osoki abiarazteko baldintzarik onenetan [...]

Artikulu osoa irakurri www.legaltoday.com webgunean

La obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, prevista para el 2 de octubre de 2018, tendrá que esperar al menos dos años más. El nuevo plazo se fija en el 2 de octubre 2020.

 10 reflexiones sobre el retraso de la administración electrónica.

La entrada en vigor de algunos preceptos de las leyes de procedimiento administrativo y de régimen jurídico se ha prorrogado hasta 2020. Para unos este aplazamiento es una desgracia. Para otros el reconocimiento de una realidad. Apostemos por valorar la conveniencia de convertir el retraso en una oportunidad para hacer las cosas bien y llegar a 2020 en las mejores condiciones para un arranque íntegro de la administración electrónica [...]

Leer artículo completo en www.legaltoday.com


[...]

2018/10/02

Soldata arraila Europan: murrizteko estrategia / La Brecha Salarial en Europa. Estrategia para su reducción

Gizonen eta emakumeen batez besteko irabazien arteko aldea da generoko soldata arraila, eta gizonen batez besteko irabaziaren ehunekotan adierazten da.  Adierazle hori osatzeko gehien erabiltzen diren bi unitateak honako hauek dira: orduko batez besteko irabazia eta urteko batez besteko irabazi.
La brecha salarial entre géneros es un indicador que informa acerca de las diferencias entre el salario de un hombre y una mujer en el mercado laboral, habitualmente expresada como un porcentaje sobre el salario de los hombres.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ebs_465_infographic_gender_equality.pdf

Gizonen eta emakumeen arteko soldata arrailari aurre egiteko, EBk onartu zuen 2017-2019 ekintza plana. Horren ondorioz, Europako Batzordeak generoen arteko berditasunerako eta independentzia ekonomikorako politikak sustatzen ditu, generoen soldata arraila ezabatzeko, erabakiak hartzeko esparruan sexuen arteko oreka bultzateko, genero indarkeria desagerrarazteko, eta, oro har , EBtik kanpo genero berditasuna bultzatzeko.

Zenbait faktorek eragiten diote generoen soldata arrailari:  
 • Zuzendaritzako eta erantzukizuneko postuetan emakume gutxiago egoteak
 • Ordainsaririk gabeko lanak emakumeen esku egoteak, hala nola familia-ardurak, etxeko lanak … 
 • Emakumeek, gizonek baino askoz sarriagotan, lan-merkatua abandonatzeak eta lanbide-karrerak eteteak
 •  Segregazio horizontala egoteak hezkuntzan eta lan merkatuan: hainbat lan sektoretan eta lanbidetan generoen araberako ezberdintasun handiak daude.  
 •  Soldata-diskriminazioak izateak: nahiz eta legez kanpokoa izan, soldata arraila handitzen du. 


 Gender Equality Index 2017 EU. EIGE Video 2:25

Para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres la UE aprobó el Plan de Acción de la UE 2017-2019 Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por ello, la Comisión Europea   promueve políticas para la  igualdad e independencia económica entre géneros, para suprimir la brecha salarial de género, para promover el equilibrio entre ambos sexos en el ámbito de toma de decisiones, para poner fin a la violencia de género y, en general para propiciar la igualdad de género más alla de la UE

Algunos factores que contribuyen a la existencia de la brecha salarial entre géneros son:
 •  Escasa presencia de las mujeres en puestos de gestión y control, que están ocupados en su inmensa mayoría por hombres.
 • Realización de importantes tareas no remuneradas, como las tareas domésticas y el cuidado de los niños y familiares, con mucha más frecuencia que los hombres 
 • Interrupción de su carrera al pasar épocas alejadas del mercado laboral con mayor frecuencia que los hombres
 • La segregación en la enseñanza y el mercado laboral; con mayor representación de mujeres u hombres en función del sector es decir, en ciertos sectores y profesiones las mujeres están sobrerrepresentadas, mientras que en otros son los hombres quienes lo están.
 • La discriminación salarial, aunque ilegal, sigue agrandando la brecha salarial entre géneros
 

Infografia gehiago / Más infografíasInformazio gehigarria / Puede consultarse además:
[...]

2018/09/20

Liburu berria: "De la biografía a la prosopografía de los parlamentarios" [nuevo libro]

De la biografía a la prosopografía : los parlamentarios de la Comunidad Autónoma Vasca (1977-1982)

Eusko Legebiltzarrak aurkezten duen argitalpen berri hau Aritz Onaindia Martínez egilearen doktoretza-tesia da. Lana UPV/EHUko Historia Garaikidea Saila garatzen ari den ikerketa-proiektu baten partea da. Jarraipena ematen dia  beste bi libururi: Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876) eta Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia (1876-1939) izenekoei hain zuzen,  Legebiltzarrak plazaratutakoak 1 993 eta 2007 urteetan hurrenez hurren.

Azterlan honek erakusten  du garai demokratikoaren hasieran EAEn garatutako  ordezkaritza politikoaren eredua. Gure errealitate parlamentarioa, alderdi-sistemaren ikuspegitik ikertzen du; eta ordezkaritza parlamentario bereizi eta propioa dagoela nabarmentzen du, Espainiako Estatu osoko sistemarekin konparatuta.

1977 eta 1982 urteen artean egindako hauteskunde-prozesuen ondorioz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Gorte Nagusietan (Diputatuen Kongresua eta Senatua) eta Eusko Legebiltzarrean ordezkatu zituzten 142 legebiltzarkideen azterketa soziologikoa proposatzen du  lanak.

Horretarako egileak zenbait legegintzaldiren  analisia eskaintzen  du:
Eusko Legebiltzarra :  I. Legegintzaldia (1980-1984)
Gorte Nagusiak : Legegintzaldi Konstituziogilea (1977-1979), I. Legegintzaldia (1979-1982),         II. Legegintzaldia (1982-1986).


ONAINDIA MARTÍNEZ, Aritz

De la biografía a la prosopografía : los parlamentarios de la Comunidad Autónoma Vasca (1977-1982)
Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2018

(Txosten eta agiriak bilduma. Maior saila = Colección Informes y documentos. Serie Maior ; 23)

ISBN 978-84-939774-8-1La tesis doctoral de Aritz Onaindia Martínez, que ahora publica el Parlamento Vasco forma parte de un proyecto de investigación del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Da continuidad al Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia 1808-1876 y al Diccionario biográfico de los parlamentarios de Vasconia 1876-1939 publicados por el Parlamento Vasco en 1993 y 2007 respectivamente.

Esta obra muestra el modelo de representación política que se desarrolla en el País Vasco en el inicio de la democracia: la tipología de los parlamentarios, el peso de los partidos políticos en la actividad parlamentaria y se establecen marcos comparativos temporales y espaciales de la vida parlamentaria.

Se analizan 142 parlamentarios: los representantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) y en el Parlamento Vasco durante los años 1977 y 1982. En este periodo histórico se celebran tres elecciones a Cortes Generales (1977, 1979 y 1982) y una al Parlamento Vasco (1980).

Cortes Generales:
 •  Legislatura Constituyente (1977-1979)
 •  I Legislatura (1979-1982)
 • II Legislatura (1982-1986)
Parlamento Vasco:
 • I Legislatura (1980-1984)

[...]

2018/09/14

Mindfulness parlamentuetan / Mindfulness en los parlamentos

Erresuma Batuko parlamentuan Mindfulness programa bat abian jarri zen, Lord Richard Layardek eta Chris Ruanek bultzatua. Hasiera batean, 115 parlamentarik eta 80 laguntzailek parte hartu zuten ekimenean.

Ikastaro horien ondorioz, bizitza arlo guztietan Mindfulness praktikatzeak ekartzen dituen a onurei buruzko ikerketa bat egin zuen Erresuma Batuko Parlamentuak. Izan ere, 2014. urtean  alderdi guztietako kideek osatutako talde parlamentario bat (Mindfulness All-Party Parliamentary Group) ikerketa egiteaz arduratu zen.  Geroago, beste ikerketa bat egin zen sektore pribatuetara zabaltzeko.

Gaur egun, horrelako taldeak antolatzen dituzte Britainiako Parlamentuan. Holandako eta Frantziako parlamentuek ere Mindfulnessen inguruko jarduerak antolatzea aztertu dute.
                                         
                                                       

http://themindfulnessinitiative.org.uk/images/reports/Mindfulness-APPG-Report_Mindful-Nation-UK_Oct2015.pdfEn el Parlamento Británico se estableció un programa de Mindfulness, que en principio atendió a 115 parlamentarios y 80 asistentes de los mismos, por iniciativa de Lord Richard Layard y Chris Ruane, antiguo miembro del Parlamento Británico que perdió su escaño en 2015,
 

Los resultados de estos cursos dieron lugar a este estudio sobre el uso y beneficios del Mindfulness en todos los de la vida. Este estudio se realizó por miembros de todos los partidos británicos (Mindfulness All-Party Parliamentary Group) y hoy en día existen grupos de mindfulness en dicho parlamento.  Y con posterioridad se realizó un estudio para su extensión a sectores privados.

Otros parlamentos, como el Holanda y el de Francia, han reconocido también su actividad en este tema.

Dokumentuak / Documentos


Informazio osagarria / Más información

The Mindfulness Initiative
AEMIND Asociación Española de Mindfulness


[...]

2018/09/06

Administrazio elektronikoari buruzko jardunaldiaren hitzaldiak / Materiales del congreso sobre administracion electrónica

Dagoeneko eskuragarri daude Errioxako Parlamentuko webgunean La administración electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas izeneko topaketaren materialak: laburpenak, bideoak eta akta liburua.

Administrazio elektronikoari buruzko jardunaldi hau 2018ko maiatzaren 21ean eta 22an izan zen Errioxako Parlamentuan bertan.

Informazio guztia kontsulta daiteke esteka honetan:
https://www.parlamento-larioja.org/CLRAEAL/ponencias

                                                                                                                     
Ya están disponibles en la web de Parlamento de La Rioja las grabaciones de las ponencias, así como el libro de actas, correspondientes al Congreso sobre La administración electrónica en las Asambleas Legislativas Españolas, que tuvo lugar el Logroño los días 21 y 22 del pasado mes de mayo.

Puede encontrar toda la información en el siguiente enlace:
https://www.parlamento-larioja.org/CLRAEAL/ponencias[...]

2018/08/30

Talk to books: Google-ren bilatzaile berria liburuekin hitz egiteko / el nuevo buscador de Google para ”hablar con libros”

Talk to Books tresna berria apirilean agertu zen. Interneten erantzuna aurkitzeko modu berria eskaintzen du: gako-hitzak erabili beharrean, interesatzen zaigun gaiari buruzko esaldi adierazgarria sartuko dugu.  Sistemak, esaldia ulertuta, gaia agertzen den liburuetako paragrafoak aurkitzen dizkizu.

Googlek machine learning erabiltzen du esaldi eta aipamenak bere datu base erraldoian bilatzeko (100.000 liburu baino gehiago du).

Esperimentu hau  adimen artifizialean oinarrituta dago, eta galdera jakinei erantzunak ematen dizkieten liburuak  topatzeko eginda dago. Adimen artifizialari esker giza makinak lengoaia ulertuko omen du; hortik esan liteke elkarrizketa batean pertsona batek ematen duen erantzunaren baliokide izan daitekeela. 

Talk to Books ingelesez dago eskuragarri, baina, datu basean,  beste hizkuntza batzuetan gero eta liburu gehiago sartzen ari dira. 

https://books.google.com/talktobooks/query?q=how%20do%20you%20define%20serendipity


Hable con los libros”, proyecto de Google que permite encontrar respuestas en los libros utilizando lenguaje natural e Inteligencia Artificial.

Esta asombrosa nueva herramienta de búsqueda de Google,  Talk to Books, responderá a cualquier pregunta leyendo miles de libros.

Google utiliza el machine learning para buscar frases y citas en su inmensa base de datos, que asciende a más de 100.000 libros. El machine learning permite entender el lenguaje humano y las frases completas, más allá de las palabras clave, esto es  se trata de una búsqueda semántica que utiliza la AI y que presume entender el lenguaje humano natural, que te ofrece resultados que pueden funcionar como la respuesta natural que una persona diría en una conversación.  Se trata de una nueva forma de encontrar respuestas sobre lo que se pregunta en Internet recuperando información directamente de los libros.


Su funcionamiento es muy sencillo. Simplemente escribes una pregunta en “Talk to Books” y la herramienta escaneará cada frase de 100.000 volúmenes de la Búsqueda de libros de Google y 

generará una lista de posibles respuestas con el pasaje correspondiente en negrita.

 Informazio gehigarria / Más información:

[...]