2016/04/26

BOEko kode elektronikoen bilduma / Colección de códigos electrónicos del BOE

BOEk (Estatuko Aldizkari Ofiziala) bere kode elektroniken bilduma dohainik eskuratzeko zerbitzu bat eskaintzen du. Zerbitzu horren bitartez, arauak, etengabe eguneratuak,  PDF eta ePUB fomatuetan daude eskuragarri, ordenagailutan, tabletetan eta sakelako telefonotan erabiltzeko.

Ordenamendu juridikoaren arau garrantzitsuenak biltzen ditu bilduma honek, zuzenbide arloaren arabera sailkatuta.  Bai testu kontsolidatuak, bai data zehatz batean indarrean zeuden testuak kontsulta daitezke.

Horrez gain, alerta sistema eskaintzen dute, zure posta elektronikoan arauen aldaketaz ohartarazteko eta bertsio berriaren esteka eskuratzeko. Harpidetza egin dezakezu kodigo bat deskargatzeko momentuan edo BOE a la carta zerbitzura zuzenean sartuz.


La Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado ofrece un servicio, totalmente gratuito, que permite la descarga en PDF y ePUB de su colección de códigos electrónicos, tanto en el ordenador como en la tableta o el teléfono móvil.

Se trata de compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho.

Ofrece el texto consolidado de las normas y la posibilidad de buscar la redacción vigente en determinada fecha.

Además se completa con un  sistema de alertas de actualización para recibir en su correo electrónic aviso de  cualquier cambio y enlace para descargar la nueva versión.  La suscripción de alertas se realiza puede realizar en el momento de la descarga de un código o accediendo directamente al servicio BOE a la carta.
[...]

2016/04/22

Suicidio asistido en Canadá

Auzitegi Gorenak emandako irizpidenari jarraituz  Kanadako Gobernuak aurkeztu du 
Parlamentuan hiltzeko mediku-laguntzari buruzko legearen proiektua. Lege horren bitartez legala izango da gaixo larriei eta sendaezinei medikuek hiltzen laguntzea.  Iaz  Auzitegi Gorenak baliogabetu zuen aurreko Gobernuaren legea, zeinak ezertzen baitzuen mekikuek hiltzen laguntzea gaixoak suizidatzen laguntzea dela eta beraz delitua.  Auzitegiak Kanadako Parlamentuari 2016ko ekainaren 6ra arteko epea eman zion lege berria onartzeko.El Gobierno de  Canadá presenta al Parlamento  para su trámite un Proyecto de Ley de Asistencia Médica al Suicidio cumpliendo así el mandato del Tribunal Supremo. Con este proyecto de ley se legalizará el suicidio asistido medicamente en los casos de enfermos graves e irreversibles y que se acerquen al final de su vida.

Contempla el derecho al suicidio asistido para los adultos mayores de 18 años con condiciones médicas irreversibles y cuya muerte natural sea razonablemente previsible. Los solicitantes deberán presentar su petición por escrito y contar con el respaldo de dos testigos y dos médicos o enfermeras independientes. La normativa contempla un período de reflexión obligatorio de 15 días en los que el solicitante puede retirar su petición. Excluye, en determinadas condiciones, a los enfermos mentales y menores maduros, cuyas solicitudes deberán ser analizadas por varios equipos independientes.

En febrero del año pasado, el Tribunal Supremo de Canadá revocó la ley federal que prohibía el suicidio asistido en el país y dio un año de plazo al Gobierno para crear una nueva legislación.  Los jueces determinaron, en un voto unánime, que era inconstitucional negar este derecho a los adultos cuyo “sufrimiento sea intolerable” por padecer “una condición médica grave e irreversible”.

Ante el vacío legal, Quebec aprobó su propia ley —en enero falleció el primer paciente con ayuda de un médico— y el texto ha servido desde entonces para proteger a varios doctores en distintas provincias canadienses.

Ahora se presenta el proyecto de ley para su aprobación dentro del plazo que el Supremo concedió al Parlamento canadiense para aprobar la ley.
[...]

2016/04/18

White Book "Parlamentos Abiertos – Guía de buenas prácticas"

Redlines taldeak argitaratu du White Book Parlamentos Abiertos – Guía de buenas prácticas. Lan honek biltzen ditu mundu zabaleko parlamentuak IKTak baliatuz  herritarren  parte-hartze  eta legegintza-gardetasun handiagoak lortzearren garatzen ari diren jardunbiderik egokienak.

El gran tsunami de las TIC, Internet, las redes sociales ha llegado a los parlamentos y ha llegado para quedarse. No solo aportando herramientas de trabajo diario y proyección hacia la ciudadanía del trabajo legislativo y de control gubernamental, sino sobre todo como una oportunidad histórica de legitimación y apertura más allá del control ex-post que se produce con las elecciones cada cuatro años.

Y esta ola no ha venido sola, ha llegado a los parlamentos acompañada por una revuelta ciudadana que exige mayores cotas de participación y transparencia legislativa.
El trabajo que el equipo de Redlines pone a nuestra disposición trata de recoger las mejores prácticas que ya están desarrollando parlamentos de todo el mundo en estas materias.[...]

2016/04/12

Nuevo libro sobre Derecho Civil Vasco [liburu berria]El derecho civil vasco del siglo XXI. De la Ley de 2015 a sus desarrollos futuros.

Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2016
(Txosten eta agiriak bilduma. Maior saila ; 20)
(Colección Informes y documentos. Serie Maior ; 20)
Eusko Legebiltzarrak argitaratu berri duen liburu honetan, Zuzenbide Zibilari buruz Bilbon 2015eko azaroaren egin zen jardunean aurkeztutako txostenak jaso dira.

Jardunaldi hauek helburu dute eztabaida eta ezagutza sortzea Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen inguruan. Lege hori onetsia izan zen Eusko Legebiltzarrak eta inplikatutako sektore juridikoek (unibertsitatea, notarioak, erregistratzaileak, abokatuak, Zuzenbidearen Euskal Akademia eta Euskalerriaren Adiskideen Elkartea) hamarkada batzuetan elkarrekin burutu duten lanaren emaitza gisa.

Lege-testu berriaren hartzaile nagusiak herritarrak dira. Azpimarratzekoa da euskal zuzenbide zibilaren eremu tradizionala Euskal Autonomia Erkidegoko populazio osora hedatzea. Horren ondorio juridiko-positiboa da sakonetik berritzen dela euskal ordenamendu zibila, orain arte tradizionalki “eremuen artxipelago” batean banatuta egon dena, arau eta ohitura ezberdinekin. 


Este libro que acaba de publicar el Parlamento Vasco recoge las ponencias presentadas en las jornadas del mismo título celebradas en Bilbao los días 2 y 3 de noviembre de 2015.

Estas jornadas han generado debate y conocimiento sobre la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. Una ley que ha sido aprobada como culminación de décadas de trabajo y colaboración entre el Parlamento Vasco y los sectores jurídicos implicados: universidad, notarios, registradores, abogados, Academia Vasca de Derecho y la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.


El destinatario fundamental del nuevo texto legal son los ciudadanos. Hay que destacar la ampliación, voluntariamente asumida, de la vecindad civil vasca a toda la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esto trae como resultado jurídico positivo la profunda renovación del ordenamiento civil vasco, hasta ahora tradicionalmente dividido en un “archipielago zonal” de diferentes zonas y costumbres.

[...]

2016/04/04

Propuesta de reforma del sistema electoral para el Congreso de los Diputados

Granadako Unibertsitateko ikerketa-taldeak hauteskunde-sistema aldatzeko proposamena  bat aurkezten du. Beste proposamen batzuek ez bezala, D´Hondt metodoari eusten diote, baita oraingo hautesbarrutiei ere, aldaketa horiek beharrezkoak ez direlakoan.
Diputatuen kopurua handitzea proposatzen dute:  orain arteko kopurua (350 aulkiak) gaur egun bezalatsu banatuko litzateke,  eta, aulki berriak, aldiz, alderdi bakoitzak Espainia osoan orotara lortutako botoen arabera esleituko lirateke. 

  
El Grupo de investigación en métodos electorales de la Universidad de Granada aborda una propuesta de reforma del sistema electoral para la elección del Congreso de los Diputados. Al contrario de otras propuestas, en ésta no se sustituye el método d’Hondt por otro diferente, ni se cambian las circunscripciones electorales por otras más grandes (como podrían ser las comunidades autónomas), o por una circunscripción única nacional; se mantienen las actuales circunscripciones provinciales junto con Ceuta y Melilla. Consideramos que tales cambios no son necesarios ni convenientes para abordar una reforma importante del sistema electoral. 
La propuesta se orienta a conseguir un método con mayor justicia y equidad que el actual, según el principio de "una persona, un voto", pero teniendo en cuenta que también se debe favorecer la gobernabilidad. Se materializa en los siguientes objetivos:
  • Que los partidos de ámbito regional sigan teniendo unas posibilidades de representación bastante similares a las actuales.
  • Alcanzar una alta proporcionalidad y, en particular, dificultar que un partido con más votos que otro reciba menos escaños.Favorecer la gobernabilidad. El partido vencedor en votos lo va a ser también en escaños y, normalmente, tendrá más facilidad de gobernar que con el sistema actual.
La reforma se hace mediante un aumento del tamaño del Congreso. Los 350 primeros escaños se reparten de forma muy similar a como lo hace el sistema electoral actual. Los escaños adicionales se distribuyen en dos etapas, teniendo en cuenta los votos totales de cada partido.  


[...]