2019/03/28

Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 | Elecciones al Parlamento Europeo 2019

Europako Parlamenturako hauteskundeak maiatzaren 23tik 26ra bitartean  izango dira, herrialdeen arabera. Hauteskunde hauen prozedurak arautzeko kontuan hartzen dira, alde batetik, Europar Batasuneko legediak, kide guztientzako arauak xedatzen dituenak; eta bestetik, dagozkien lege-xedapen nazional zehatzak.

Ezagutzeko arau komunak eta berariazko xedapen nazionalak kontsulta daitezke Hautaketa modalitateak atala.

Europako Parlamentuak  hauteskundeei buruzko webgune osatua du. Web honetan hauteskundeen inguruko gaiak daude eskuragarri, besteak beste:  hautagai-zerrendak, iritzi-inkestak, eserkelu-banaketa, aurreko hauteskudeen emaitzak, etb.

Halaber, informazio praktikoa (nola bozkatu, hauteskundeen funtzionamendua eta hauteskudeen emaitzak) eskaintzeko beste web orrialde bat  prestatu du Europako Parlamentuak.

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar desde el día 23 al 26 de mayo, según los países. Los procedimientos para dicha elección se rigen tanto por la legislación de la Unión, que define normas comunes para todos los Estados miembros, como por disposiciones nacionales específicas que varían de un Estado a otro.  En el apartado Modalidades de elección podemos ver las normas comunes y las específicas. 

El Parlamento dispone de una página web muy completa, relacionada con las elecciones, con información referida a candidaturas,  sondeos de opinión, proyecciones de reparto de escaños, resultados de elecciones anteriores y otros muchos datos interesantes.


Asimismo el Parlamento dispone de una página web en la que explica cómo se puede votar en cada uno de los estados, cómo funcionan las elecciones y los resultados.      


Informazio gehigarria / Más información 
    
   
[...]

2019/03/26

La imagen del candidato en la era digital [Liburutegikoak | Libros en la Biblioteca]La imagen del candidato en la era digital : cómo gestionar la escenografía política

Autor: VIOUNNIKOFF BENET, Nadia Alexandra
Publicación: Barcelona : UOC , 2018
ISBN: 978-84-9180-160-3


Ikusi liburutegiaren katalogoan
Ver en el catálogo de la biblioteca


Aurkibidea / Índice
Aipamena / Reseña  Laburpena
 
Gehiegizko informazioaren menpeko gizarte aurreratuetan infinitoraino zabaldu dira informazio politikoko iturriak aro digitalaren etorreraz, eta, bestalde, herritarrok gero eta denbora gutxiago daukagu informazioa eskuratzeko. Horrek hainbat bidezidor kognitibo erabiltzera bideratu gaitu. Bidezidor horien bidez errealitatearen ideia bat sortzen dugu, zeinetan irudiak lehentasuna duen. Liburuxka hau Narrativa visual del liderazgo político en campaña electoral doktore tesian oinarrituta dago, eta bertan autoreak eszenografia politikoa hobetzeko hainbat adierazle ezartzen saiatzen da. 

Resumen

La sobresaturación informativa en las las sociedades avanzadas, se ha visto acrecentada con la llegada de la era digital en la que se han ampliado las fuentes de información política hasta el infinito. Esto, unido al hecho de que la ciudadanía cada vez dispone de menos tiempo para informarse, ha derivado en el uso de ciertos atajos cognitivos. Con ellos, las personas nos hacemos una idea de la realidad en la que la imagen adquiere un papel prioritario. Este manual está basado en la tesis doctoral Narrativa visual del liderazgo político en campaña electoral, en la cual la autora intenta marcar ciertos parámetros con los que mejorar la escenografía política. 

   
  [...]

  2019/03/21

  Hizkera inklusiboa eta generoa | Lenguaje inclusivo en cuanto al género

  Gazteleraz hizkera inklusiboa erabiltzeko orientabideak,  generoari dagokionez.
  Orientabide hauek hizkera inklusiboa erabiltzeko estrategiak nazio batuen erakundeko (NBE) langileei eskaintzen dizkie,  generoari dagokionez.  edozein komunikazio-egoeratan aplika daitezke, formala ala informala, ahozkoa edo idatzizkoa, barneko edo kanpoko publikoari zuzenduta.

  Estrategiak aukeratzeko orduan,  honako elementu hauek hartu behar dituzte kontuan:

  • komunikazio mota  (ahozkoa edo idatzia) eta helburua,  testuingurua eta publikoaz gain
  • saiatu mezua argia, arina eta zehatza izan dadin;  eta testuak ulergarriak eta irakurterrazak
  • mezuan zehar estrategia desberdinak konbinatu, bai ahozkoetan, bai idatzizkoetan
  Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español.

  Estas orientaciones ofrecen una serie de estrategias para que el personal de las Naciones Unidas emplee un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Las estrategias pueden aplicarse a todo tipo de situación comunicativa, oral o escrita, formal o informal, con un público tanto interno como externo.

  A la hora de decidir qué estrategias utilizar, el personal de las Naciones Unidas debe:
  • Tener en cuenta el tipo de comunicación (sea oral o escrita) y su finalidad, además del contexto y el público;
  • Procurar que el mensaje, oral o escrito, sea claro, fluido y conciso, y que los textos escritos sean legibles;
  • Tratar de utilizar diferentes estrategias combinadas a lo largo del mensaje, oral o escrito. 


  Beste dokumentu batzuk / Otros documentos:  [...]

  2019/03/14

  Zirkulo polarraren koadratura [Liburutegikoak | Libros en la Biblioteca]

  Zirkulu polarraren koadratura : Finlandia-Euskal Herria hezkuntza-sistemen noosfera eta elkar-neurgarritasuna


  Egilea: LASA, Aitzol
  Publicación: Arre, Nafarroa : Pamiela, imp. 2018
  ISBN: 978-84-9172-076-8  Ikusi liburutegiaren katalogoan
  Ver en el catálogo de la biblioteca  Laburpena
   
  Matematikan, zientzietan eta hizkuntzan, gure ikasleek PISA froga egiten dute hiru urtez behin. Finlandiarrak goreneko postuetan egon ohi dira kanpo froga horietan, eta gurean, batek baino gehiagok galdetzen du zer egin ote dezakegun, gure ikasleek ere kalifikazio goren horiek lor ditzaten ebaluazio diagnostiko horretan: konparatu egin nahi dituzte Euskal Herria eta Finlandia, baina ez dakite nola, ezinezko problema bat dirudi.

  Matematiketan, problema klasiko bat da zirkuluaren koadratura. Greziarrak ohartu ziren, lehenengoz, ezinezkoa dela zirkulu baten azalera bera izango duen karratu bat lortzea, erregela eta konpasa soilik erabiliz. Finlandia Baltikotik Zirkulu Polarrera hedatzen den lurraldea da, eta, akaso, ez du ikusteko handirik izango hegoaldeko latitudeetan eta Atlantikoaren itsasertzean dagoen Euskal Herri karratuarekin.  Resumen

  Análisis sobre diferencias y similitudes entre nuestro sistema educativo y el finlandés, ¿cómo comparar dos sistemas educativos? ¿Cómo influyen los factores sociales, económicos, lingüísticos...? ¿Por qué el sistema educativo finlandés se considera un éxito?

  El lector encontrará en este libro claves y ejemplos, para conocer lo que se esconde detrás de los titulares sensacionalistas que la prensa utiliza en el tema educativo, al comparar la realidad y la historia de la educación vasca con la finlandesa.


  [...]

  2019/03/12

  8-M: Emakumezkoen historia (berr)eraikitzeko baliabideak / Recursos para (re)construir la historia de las mujeres

  Emakumezkoek Gizateriaren historiako zati bat idatzi dute,  talde borrokalari gisa eta gizartearen aldaketetan parte-hartzaile eraginkor bezala.

  Pasa den martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko Eguna izan zela eta, artikulu hau ekarri dugu,  emakumezkoren rolari buruzko hainbat baliabide, liburutegi, dokumentazio-gune eta artxibo biltzen eta partekatzen dituena.
  [...] Artikulu osoa irakurri www.biblogtecarios.es  Las mujeres han escrito parte de la historia de la Humanidad como colectivo en lucha y como participantes activas de los cambios sociales.

  Por ello, aprovechando la efeméride anual del Día Internacional de las Mujeres, celebrada el 8 de marzo, hemos recogido este artículo que recopila y comparte algunos recursos, bibliotecas, centros de documentación, archivos dedicados al papel de la mujer. 


  [...] Leer artículo completo en  www.biblogtecarios.es

   
   


  [...]

  2019/03/06

  2019: Emakumezkoak parlamentuetan / Mujeres en los parlamentos

  Hona ekartzen dugun Women in parliaments infografiak Europako Parlamentuko Azterlanen Zerbitzuak (EPRS)  egindakoa da.

  Infografiak eskaintzen dituen datuen artean nabarmen daitezke, besteak beste:
  •    Parlamentu nazionaletan zein den emakumezken proportzioa
  •    Parlamentu nazionaletako emakumezkoen ordezkaritza Europako Parlamentuaren aldean
  •    EPko emakumezkoen kopurua talde politikoen arabera

  Halaber, Europako Parlamentuan emakumezkoen ordezkaritzari buruzko ikuspegi orokorra eskaintzen du, Estatu kideen arabera sailkatuta; eta, azkenik, zehazten du zer nolako genero-kuota aplikatu behar den Legealdi honetan Europako Parlamenturako hauteskundeetan.


  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635530/EPRS_ATA(2019)635530_EN.pdf


  La infografía Women in parliaments proporciona información sobre la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales, compara la representación de mujeres en los parlamentos nacionales con sus números en el Parlamento Europeo y muestra el número de mujeres en el PE por grupo político. También ofrece una visión general de las representantes femeninas en el PE por Estado miembro y describe las cuotas de género aplicables a las elecciones del PE en la legislatura actual.

             Informazio geharria / Información relacionada

   
   
  [...]

  2019/03/01

  Kooperatibak, Kiroleko lanbideak [dosierrak] / Cooperativas, Profesiones del deporte [dosieres]

  Azterlanen Zuzendaritzak bi dosier argitaratu berri ditu Legebiltzarraren webgunean. Dosierrak Dokumentazio atarian eskuragarri daude.

  La Dirección de Estudios ha publicado dos nuevos dosieres que están disponibles en el Portal de documentación de la web del Parlamento Vasco.  87. Dosierra  Kooperatibak
  88. Dosierra  Kiroleko lanbideak


  Dosier nº 87  Cooperativas
  Dosier nº 88  Profesiones del deporte
   


  [...]