2018/01/30

Zergatik da hobea lau eguneko lan-astea? / ¿Porqué es mejor trabajar cuatro días a la semana?


Imagina que una sola medida consiguiera reducir el paro y la precariedad laboral, mejorar la salud de la ciudadanía, aumentar la productividad, ayudar  al medio ambiente, facilitar la conciliación, potenciar la implicación de los hombres en las labores domésticas, y, además, hacer más feliz a la gente. Parece una fantasía pero es una realidad, esa medida existe: es la semana de cuatro días laborables.

Así lo dice el columnista Owen Jones, que argumenta esta propuesta punto a punto.  Y como ejemplo puede citarse la isla de Niue, en el océano pacífico, uno de los países más pequeños del mundo que se ha declarado libre de deudas, y ha conseguido tener  superávit.  Cada vez recibe llegan a la isla mayor número de personas en busca de mejores condiciones de vida.


Irudikatu erabaki bat, lortuko lukeena langabezia eta prekarietatea drastikoki jaistea, herritarron osasuna hobetzea, laneko produktibitatea handitzea, ingurumenari laguntzea, kontziliazioa erraztea, gizonak etxeko-lanetan gehiago inplikatzea, eta gainera jendea zoriontsuagoa izatea. Fantasia dirudi, baina neurri hori existitzen da: lau eguneko lan-astea du izena.

Owen Jones zutabegilea da hala mintzo dena. Eta puntuz puntu argudiatu du proposamena. Hona laburtuta:
 1. Jende askok lan gehiegi egiten du, ordu estrak tarteko, eta horrek estresa, depresioa, antsietatea… sortzen du, baita hipertentsioa edo beste hainbat gaitz ere. Ordu gutxiagoz lan egiteak on egingo lioke gure osasunari.
 2. Hainbatek, esan bezala, lan gehiegi egiten du, eta beste batzuek, aldiz, lanordu gutxi dituzte eta ordu gehiago nahi eta behar dituzte, prekarietatea gainditzeko. Batzuei ordutegia txikitu eta besteei handitzeko, egungo lan-eredua orekatzeko balio du lau eguneko lan-asteak.
 3. Neurriak lagunduko luke aldaketa klimatikoari aurre egiten, lan-aste laburragoak dituzten herrialdeetan karbono dioxido gutxiago isurtzen dutelako airera, ikerketen arabera.
 4. Ez da egia lanordu gutxiago sartuz produktibitatea txikitzen denik. Alderantziz, Alemanian edo Holandan gutxiago lan egiten dute eta ekonomia indartsuagoak dituzte. Lanordu gutxiagorekin, laneko baja gutxiago hartzen ditugu eta produktiboagoak omen gara.
 5. Genero berdintasunerako ere mesedegarria izan daiteke, bultzatzen bada gizonek etxeko-lanetan ordu gehiago inbertitzea, lanari ordu gutxiago eskainita.
 6. Aisialdiari, familiari… Bizitzako beste arloei ordu gehiago eskaini ahalko genieke.
Ekonomialari gero eta gehiago dira esaten dutenak aukera bat ez, behar bat izango dela ordu gutxiago sartzea (izan lan-astea murriztuz, izan egun bakoitzean sartzen dugun lanordu kopurua murriztuz), gero eta lan mundu robotizatuagoa eta teknologizatuagoa daukagulako.

Adibiderako, Niue irla, Ozeano Barean: lau eguneko lan-astea dute eta lortu dute zor guztiak kitatzea eta superabita izatea. Gero eta jende gehiago doa Zeelanda Berritik Niue irlara, bizi-baldintza hobeen bila.

Iturria / Fuente:  http://www.argia.eus


[...]

2018/01/23

Parlamentuko erregelamenduen erreformak / La reforma de los reglamentos parlamentarios

Eusko Legebiltzarrak bi urtetik behin antolatzen duen  Zuzenbide Parlamentarioaren Mintegiari jarraipena emanez, 2018ko urtarrilaren 25ean eta 26an mintegia berreskuratuko  dugu, gure erakundeetako erregelamenduetan egiten ari garen erreformei buruzko azterketa konparatua egiteko.  Hausnarketa egitea, eztabaidatzea eta azterketa globala biltzea dira “Parlamentuko erregelamenduen erreformak” topaketaren helburuak.

Hizlariak
Oraingoan, beste parlamentu autonomikoetako zenbait legelarik hartuko dute parte mintegian, hala nola Toni Bayona i Rocamorak (Kataluniako Parlamentua), Encarna Fernández de Simón Bermejok (Murtziako Asanblada), Blanca Belmonte Peláez-ek (Asturiasko Printzerriko Batzar Nagusia), eta Manuel Pulido Quecedo (Nafarroako Parlamentua). Eusko Legebiltzarreko bi legelari ere izango ditugu hizlari: Josu Osés Abando, eta Eneko Pagazaurtundua Arbaizagoiti.

Programa
El encuentro bianual del Seminario de Derecho Parlamentario que organiza la Dirección de Estudios del Parlamento Vasco vuelve en enero de 2018. En esta ocasión se abordará el tema La reforma de los reglamentos parlamentarios  para realizar un análisis comparado de las reformas que se están acometiendo en los reglamentos de las cámaras legislativas.

Para ello contará con la participación de letrados de diversas cámaras autonómicas, parlamentos, como Toni Bayona i Rocamora (Parlament de Catalunya) Encarna Fernández de Simón Bermejo (Asamblea de Murcia), Blanca Belmonte Peláez (Junta General del Principado de Asturias), Manuel Pulido Quecedo (Parlamento de Navarra) y dos letrados del propio Parlamento Vasco: Josu Osés Abando y Eneko Pagazaurtundua Arbaizagoiti.

Hitzaldiak

 •  Parlamentuaren krisia eta erregelamenduaren erreforma: erremedioa ala plazeboa? Josu OSÉS
 • Zenbait gogoeta erregelamendu parlamentarioari buruz eta hark iturri-sisteman duen lekua. Manuel PULIDO
 •  Parlamentarioaren estatusa erregelamenduetan. Blanca BELMONTE 
 •  Legegintza-eginkizuna erregelamendu bidez arautzea. Berritasunak eta proposamenak.
  Encarna FERNÁNDEZ DE SIMÓN
 • Kontrol parlamentarioko eginkizuneko joerak. Eneko PAGAZAURTUNDUA 
 •  Parlamentuetako erregelamenduen erreforma eta gutxiengoen eskubideen babesa. Toni BAYONA
Mintegiari buruzko informazio gehiago


Ponencias
 • Crisis del parlamento y reforma reglamentaria, ¿remedio o placebo? Josu OSÉS
 • Algunas reflexiones sobre el Reglamento parlamentario y su posición en el sistema de fuentes. Manuel PULIDO
 •  El estatus del parlamentario en los reglamentos. Blanca BELMONTE 
 •  La regulación reglamentaria de la función legislativa. Novedades y propuestas. Encarna FERNÁNDEZ DE SIMÓN 
 •  Las tendencias en la función de control parlamentario. Eneko PAGAZAURTUNDUA
 • La reforma de los reglamentos parlamentarios y la protección de los derechos de las minorías.Toni BAYONA
Más información sobre el Seminario

[...]

2018/01/18

‘La causa del pueblo vasco’: liburuaren aurkezpena / presentación del libro

Eusko Legebiltzarrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) Francisco Javier de Landaburuk idatzitako “La Causa del Pueblo Vasco” edizio berri bat aurkeztu zuten, urtarrilaren 16an,  Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco bildumaren baitan. Horretarako, aurrekoan bezala, jardunaldi bat antolatu zuten Legebiltzarrean bertan.

Edizio honetan Landabururen lan nagusiak bildu dira, Venezuelako euskal komunitateak ordainduta: 1956an Société Parisienne d’Impressions tailerretako moldiztegian argitaratutako lanak, alegia.

Eusko Legebiltzarra eta UPV-EHU, indarrean duten lankidetza-markoaren barruan, 2010. urtetik elkarlanean ari dira Euskal Herriko Pentsamendu Politiko eta Sozialeko Klasikoak bildumaren edizioan, argira ateratzen joateko zenbait obra funtsezko, euskal eremuan aro moderno eta garaikidean pentsamendu politiko eta sozialaren arloan izan diren egilerik askotarikoenek egindakoak.

Leyre Arrieta garaiko historiako doktoreak “La causa del pueblo vasco” obrari buruzko atariko azterketa zabal eta argigarria egin du, eta hona etorri zen bere edizio kritikoa aurkeztera.  Landabururen lanaren testuingurua grabazio baten bitartez aurkeztu zen jardunaldian: 1959an  Radio Parisek emandako Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa programa, zeinean, besteak beste, Landabururi egindako elkarrizketa bat biltzen baita. Eta amaitzeko, mahai-ingurua egin zen, Jon Arrietak moderaturik; han, Francisco Javier de Landabururen familiak egilea ezagutarazi zigun ikuspuntu politiko eta pertsonaletik.
 • Jardunaldiari buruzko informazio eta dokumentazio guztia eskuragarri dago
  www.legebiltzarra.eus webguneanLANDABURU, Francisco Javier de
ARRIETA ALBERDI, Leyre, ed. lit

La causa del pueblo vasco /  F. J. Landaburu ; estudio introductorio y edición Leyre Arrieta Alberdi .--  Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitateko,  2017

(Textos clásicos del pensamiento político y social en el País Vasco ; 15)El pasado 16 de enero tuvo lugar, en el Parlamento Vasco, la presentación de la obra de  Francisco Javier de Landaburu “La Causa del Pueblo Vasco”, incluida en la colección Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País Vasco.  Para presentar esta nueva publicación  Parlamento Vasco y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) organizaron una jornada que, como en anteriores ocasiones, se desarrolló en la sede de la Cámara el pasado 16 de enero. 
Esta obra recoge el principal trabajo de Landaburu, que fue publicado en la imprenta de los talleres de la Société Parisienne d’Impressions en 1956, y sufragado por la comunidad vasco-venezolana. 


El Parlamento Vasco y la Universidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea, dentro del marco de relación que tienen en vigor, colaboran en la edición de la colección Clásicos del Pensamiento Político y Social en el País. El objetivo de esta colección es ir sacando a la luz las obras fundamentales del campo del pensamiento político y social de los más diversos actores en el ámbito vasco de la edad moderna y contemporánea

Participó en la jornada la doctora en Historia contemporánea Leyre Arrieta, autora de esta edición crítica y su amplio estudio introductorio.  Además, se ofreció una visión contextualizada de la obra  con el audio de una grabación del programa Paristik Euskal Herrira. Insaustiren emisioa emitido por Radio París en 1959, en la que se recoge una entrevista a Landaburu. La jornada finalizó con una mesa redonda, moderada por Jon Arrieta, en la que la familia dio conocer una visión del autor desde el punto de vista político y personal.


[...]

2018/01/15

Feminizazio-arauak Frantziako aldizkari ofizialeko testuetarako / Reglas de “feminización” para los textos del boletín oficial en Francia

2017ko azaroaren 2ko Zirkularra, Frantziako Errepublikako Aldizkari Ofizialean argitaratutako testuen feminizazio- eta idazketa-arauei buruzkoa. FrantziakoGobernuak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerantz benetako urratsak eman nahian, gomendioak ematen ditu zirkular honetan Journal officiel-eko testuetan genero-hizkera erabiltzeko. 


Ikusi testua legifrance.gouv.fr webgunean / Ver texto en legifrance.gouv.fr 

Circular de 21 de noviembre de 2017 relativa a las reglas de feminización y de redacción de los textos publicados en el Journal officiel de la République française.

El gobierno está firmemente comprometido con el fortaleciemiento de la igualdad entre hombres y mujeres. En este ámbito, su acción pasa a la vez por medidas concretas, que la secretaria de Estado encargada de la igualdad entre mujeres y hombres tiene que proponer en el conjunto de políticas públicas, y por una gestión educativa y cultural a la que se vincula la lucha contra los estereotipos que frenan el progreso hacia una igualdad más real.

En los actos administrativos vigilará que se utilicen las reglas siguientes:

 - En los textos reglamentarios, el masculino es la forma neutra que conviene utilizar para los términos  que se aplican tanto a mujeres como a hombres.
    
 - Los textos que designan a la persona titular de una función deben adecuarse al género de dicha persona. Cuando una orden está firmada por una mujer, la autora debe ser designada en el título del texto y en el articulado como ‘la ministra’, ‘la secretaria general’ o ‘la directora’.

 - Tratándose de nombramientos, el título de las funciones ejercidas por una mujer debe ser feminizado sistemáticamente -salvo cuando el título es un epiceno- siguiendo las reglas de la guía de ayuda a la feminización de los nombres de profesiones, títulos, grados y funciones, elaborados por el Centro nacional de investigación científica y el Instituto nacional de la lengua francesa, titulado  «Femme, j’écris ton nom…».

 - Siguiendo la misma lógica, en los reclutamientos y anuncios de vacantes que se publican en el Boletín oficial, le pido que recurra sistemáticamente a fórmulas del tipo ‘el candidato o la candidata’ con el fin de no marcar preferencia de género.

 -  Le invito, en particular para los textos destinados a ser publicados en el Diario oficial de la República francesa, a no usar la escritura llamada inclusiva, que designa las prácticas de redacción y tipográficas que sustituyen el empleo del masculino, cuando se utiliza en un sentido genérico, por una grafía que destaque la existencia de una forma femenina. Además del respeto al formalismo propio de los actos de naturaleza jurídica, las administraciones dependientes del Estado deben cumplir las reglas gramaticales y sintácticas, sobre todo por razones de inteligibilidad y claridad de la norma.
Le agradezco que controle la correcta aplicación de estos principios en todos los servicios bajo su autoridad.                                                                                                

EDOUARD PHILIPPE 
[...]

2018/01/10

Osasuna Europar Batasuneanan: osasun-sistemen azterketa / La salud en la UE: análisis de sus sistemas sanitarios

State of Health in the EU (Osasun-egora EBn) Europako batzordearen bi urteko ekimena da. Ekimenak datu objektiboak eta alderagarriak  eskaintzen dizkie politiken arduradunei, interes-taldeei eta osasuneko profesionalei, Europar Batasuneko estatu kideetako osasunari eta osasun-sistemei buruzkoak.
Biurteko ziklo honetan egindako txostenek EBko estatu kideetako osasun-sistemen azterketa zehatza ematen dute.  Biztanleen osasuna eta arrisku-faktore garrantzitsuak aztertzen dira, baita  osasun-sistemen eraginkortasuna, eskuragarritasuna  eta erresilientzia ere.


https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/health_glance_2016_infograph_en.pdf 

Estado de la salud en la UE es una iniciativa de dos años de duración de la Comisión Europea que ofrece a los responsables de las políticas, los grupos de interés y los profesionales de la salud datos objetivos y comparables sobre salud y sistemas sanitarios en los países de la UE.
Los informes reunidos en el ciclo bianual proporcionan un análisis detallado de los sistemas sanitarios. En ellos se analizan la salud de la población y los factores de riesgo importantes, así como la eficacia, la accesibilidad y la resiliencia de los sistemas sanitarios en cada Estado miembro de la UE
 • El informe Health at a Glance: Europe, elaborado por la OCDE, ofrece un punto de partida horizontal (última versión: noviembre de 2016).
 • 28 perfiles sanitarios nacionales, adaptados a los contextos y especificidades de cada país de la UE, que evalúan las fortalezas y flaquezas de sus respectivos sistemas de salud.
 • Un informe de acompañamiento, publicado junto a los perfiles sanitarios nacionales, que saca conclusiones transversales, agrupa prioridades comunes a todos los países de la UE y explora posibilidades de aprendizaje mutuo.

Este informe complementario permite sacar cinco conclusiones transversales:
  • La promoción de la salud y la prevención de las enfermedades allanan el camino para un sistema sanitario más eficaz y eficiente.
  • Una atención primaria sólida permite orientar eficazmente a los pacientes a través del sistema sanitario y contribuye a evitar gastos innecesarios.
  • La asistencia integrada garantiza que los pacientes reciban una atención sanitaria coordinada.
  • Una planificación y una previsión proactivas del personal sanitario hacen que los sistemas sanitarios puedan adaptarse a los cambios futuros.
  • Los pacientes deberían constituir el elemento esencial de la próxima generación de datos sanitarios mejorados para las políticas y las prácticas.

Informazio gehiago / Más información: https://ec.europa.eu/health/state/s

[...]

2018/01/04

Fikzioa errealitate / La ficción, realidad

Mugikorrek eta teknologiak, oro har, geroz eta aukera gehiago ematea espero dugu. Jada ez gara konformatzen zenbait mezu, argazki eta bideorekin; hori baino gehiago nahi dugu. Eta teknologiak espero dugun erantzuna emango digula dirudi.

Hainbat ikerketaren arabera, Errealitate Areagotuak eta Errealitate Birtualak garapen garrantzitsua izango dute. Urte pare batean, gisa horretako 1.600 milioi aplikazio baino gehiago izatea espero da.

Esperientzia horien ardatza mugikorra izaten da askotan, eta Googlek bi proiektu ditu martxan; bata, Errealitate Areagotuarekin lantzeko; bestea, Errealitate Birtualarekin.


Errealitate Areagotuarekin jardungo duena Tango da. Aplikazio interaktiboak eskaintzen ditu, baina, momentuz, ez dago eskuragarri terminal guztietarako.

Daydream da Googlen beste proiektua. Errealitate Birtuala mugikorretara eramatean datza, baina, Daydream erabiltzeko, zenbait baldintza bete behar dituzte gailuek.

Gehiago irakurri sustatu.eus webgunean  

Cada vez pedimos más a los móviles y la tecnología en general; ya no nos conformamos con algunos mensajes, las fotos y los vídeos; queremos más. Y parece que la tecnología dará respuesta a nuestras expectativas, a nuestro deseos, necesidades.

En este sentido, según diversos estudios, ha llegado el turno de la realidad aumentada y la realidad virtual. En un futuro próximo, veremos avances importantes en el desarrollo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Se prevé que en dos años existan más de 1.600 millones de aplicaciones de este tipo. 

Y el núcleo esencial de esta experiencia es, a menudo, móvil. Google tiene dos proyectos en marcha en este campo: uno, relacionado con la realidad aumentada; el otro, con la realidad virtual.  

 • Tango. La realidad aumentada de Google. Ofrece aplicaciones interactivas, pero, por el momento, no está disponible para todos los terminales.
   
 • Daydream es el otro proyecto de Google. Consiste en llevar la realidad virtual a los móviles, pero, para utilizar Daydream, los teléfonos deben cumplir ciertos requisitos.

 Más sobre Tango
Tango: el estado de la «realidad aumentada» según Google
Project Tango, ¿para qué sirve la tecnología de realidad aumentada de Google?


Más sobre Daydream
Daydream View: las nuevas gafas de realidad virtual de Google ya son una realidad


[...]