2016/12/28

Urte berri on!Oharkabean badatoz
abenduko azken egunak,
eta gogoan ditugu
urteak eman dituenak.
Asko ta asko izan dira
aurtengo gertakizunak,
batzuetan gauza alaiak 
 eta besteetan iluna.
Baina albora ditzagun
betiko karga astunak,
ta etxekoekin batera
gozatu ospakizunak
lekua har dezatela
bake eta maitasunak.
Besarkada bat bihotzez
Urte berri on lagunak

                                                                            (Kirmen Uribe)


[...]

2016/12/22

Foraltasuna: iragana eta oraina / La cuestión foral ayer y hoy


Eusko Legebiltzarrak kaleratutako liburu berri honek Foraltasuna: iragana eta oraina jardunaldian aurkeztutako ekarpenak biltzen ditu.  Escudo de la mas constante fe y lealtad lanaren aurkezpena zela eta, Legebiltzarrak eta Euskal Herriko Unibertsitateak topaketa bat antolatu zuten, Legebiltzarrean bertan, 2016ko urtarrilaren 26an.

Foraltasunaren inguruko hausnarketa- eta eztabaida-jardunaldi hark hainbat espezialistari aditzeko aukera eman zigun.  Han, foraltasunaren historiari eta orainari buruz hitz egin zuten, eta egungo Euskal Herrirako baliogarriak ditugun hausnarketak ere egin zituzten:

Iraganetik ikasten dugu zer lotura zuen foruzaletasun klasikoak bere garaiko pentsamendu politikoarekin. Eta, gainera, nolako kanpo-eragina izan zuten gure foruek beste eskubide batzuetan.
Orainaldiari buruzkoak dira, berriz,  gogoeta hauek:  foruen berrespena eta nazionalitateek Konstituzioan duten aitorpena; eta paktismoa foruzaletasunaren muina eta autogobernua garatzeko tresna izatea. Horrek aukera ematen digu geroari buruz hausnarra egiteko, etorkizunera itzultze moduan.

Eta, orain, Legebiltzarrak batu ditu hausnarketa horiek guztiak aurkezten dugun liburu honetan.


Foraltasuna: iragana eta oraina
Vitoria-Gasteizen 2016ko urtarrilaren 26an egindako jardunaldia
La cuestión foral ayer y hoy 
Jornada celebrada en Vitoria-Gasteiz el día 26 de enero de 2016

Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2016.

ISBN 978-84-939774-5-0


Esta publicación recoge las intervenciones de los participantes en la jornada titulada La cuestión foral ayer y hoy que, con motivo de la presentación la nueva edición de la obra Escudo de la más constante fe y lealtad, organizaron conjuntamente el Parlamento Vasco y la Universidad del País Vasco.

El encuentro, celebrado en 26 de enero de 2016 en la Cámara vasca, reunió a diversos especialistas que debatieron y reflexionaron acerca de la foralidad.

Versan estas reflexiones sobre el pasado: la relación del fuerismo clásico con el pensamiento político de su tiempo, y la repercusión exterior que sobre otros derechos tuvieron nuestros fueros. Y también sobre el presente: la confirmación de los fueros y el reconocimiento de las nacionalidades en la Constitución, el pactismo como esencia de la foralidad y herramienta de desarrollo del autogobierno, que nos permite pensar en el porvenir, a modo de un regreso hacia el futuro.

Ahora todas ellas se reúnen en esta obra recién publicada por el Parlamento Vasco que aquí presentamos.

[...]

2016/12/19

Langileen deskonexio digitalerako eskubidea Frantzian / Derecho a la desconexión digital en Francia


I. - L'article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; »
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé : « 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Frantziako lan-erreformarako legearen 55. artikuluak langileen deskonektatzeko eskubidea aitortu du, lan-merkatua ingurune digitalera moldatzeko asmoz. Artikulu hori 2017. urtea hastearekin batera egongo da indarrean. Izan ere,  Frantziako Asanblea Nazionalak 2016ko abuztuaren 8an onartutako legeak  langileei lanorduetatik kanpo enpresarekiko deskonexio digitala izateko eskubidea bermatuko zien 2017. urtea hastearekin batera.  Eskubide sortu-berri hau indarrean jartzeko, “Loi El Khomri” deitutako  legeak  aipatzen du nagusiek emandako gailu elektronikoek, besteak beste, estresa eta bourn out sindromea pairatzeko arriskua  areagotzen duela.
  • Lanetik kanpo ez, mesedez artikulua berria.eus webgunean ikusi


A partir del 1 de enero de 2017 entrará en vigor el artículo 55 de la reforma de la Ley laboral francesa, aprobada el pasado 8 de agosto, que reconoce el derecho del trabajador a la desconexión electrónica con la empresa fuera del horario de trabajo.  La nueva ley, contiene algunas novedades  interesantes en materia de adaptación del mercado laboral al entorno digital, como el Derecho a la desconexion (Droit à la déconnexion), que entrará en vigor el 1 de enero de 2017. Para introducir este derecho de nuevo cuño, la Ley,  conocida como  “Loi El Khomri”, hace referencia a la presión que los dispositivos digitales proporcionados por el empresario imponen sobre los trabajadores, aumentando su riesgo de stress y de situaciones de bourn out.

[...]

2016/12/14

Parlamentarios y redes sociales


El uso de Facebook por parte de los ciberparlamentarios españoles
Autores: Jesús Díaz-Campo, Francisco Segado-Boj
Revista:  Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, nº 130 (2016)

Laburpena.
Sare sozialak gero eta garrantzitsuagoak dira gure bizimoduan, baita komunikazio politikoan ere. Artikulu honek aztertzen du nola erabiltzen duten Facebook Espainiako politikari aipagarrienek. Horretarako, sare sozial honetako haien profiletan argitaratutako mezuak ikertu dira. Emaitzek adierazten dute erabiltzaileekiko interakzioa oso txikia dela, ekitaldiak antolatzearekin batera sareko aktibitatea areagotzen dela, eta jarraitzaile gehiago izateak ez duela berez ekartzen interakzio handiagoa profil jakin batean.
Resumen
Las redes sociales desempeñan un papel cada vez más importante en el área de la comunicación política. Este artículo analiza el uso de la red social Facebook por parte de los principales políticos españoles. Para ello se analizan los mensajes publicados en sus perfiles en esta red social. Los resultados muestran que la interactividad con los usuarios es mínima, que la celebración de eventos destacados provoca un aumento de la actividad y que el hecho de contar con un mayor número de seguidores no se traduce necesariamente en una mayor interactividad en el perfil.
Aipamena / Cita:
DÍAZ-CAMPO, Jesús; SEGADO-BOJ, Francisco. El uso de Facebook por parte de los ciberparlamentarios españoles. Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, [S.l.], n. 130, p. 365 - 379, jun. 2016. ISSN 1390-924X.
Gai honi buruz kontsulta daiteke / Sobre este tema también puede consultarse: 
Álvarez Sabalegui, D. y Rodríguez Andrés, R. Parlamentarios 2.0: presencia y actividad de diputados y senadoresespañoles en las redes sociales. En: Rafael Rubio Núñez (coord.). Parlamentos Abiertos. Tecnología y Redes para la democracia. Madrid: Congreso de los Diputados, 2014, pp. 235-276


[...]