2020/06/03

Liburu berria: Gizarte-Zerbitzuei buruzko Legearen 10. Urteurrena | 10.º aniversario de la Ley de Servicios Sociales [nuevo libro]

Liburu berri bat aukezten dugu Legeen geroa-El futuro de las leyes izeneko urteroko hitzaldi-zikloaren barruan (Vitoria-Gasteiz, 2019ko urtarrilaren 21 eta 22a). Bilduma horrek lege-testu bat ebaluatzen du behin onetsita handik tarte batera: aztertzen haren garapena, haztatzen haren bilakaera eta gure jendarteak izandako aldaketekiko moldakortasuna, eta –hala balegokio– hobekuntza-aukerak planteatzen.

Gizarte Zerbitzuen Legea lege anbiziotsua da, jendarte aldakor baten erronkei eta premiei aurre egiteko gai. Aitortu egiten da Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazioen eta zerbitzuen eskubide subjektiboa eta unibertsaltasuna, bi horiek direla lege guztiaren giltzarrizko bi faktoreak. Euskal erakunde-multzo guztiak esku hartu zuen prozesua izan zen, eta jendarte zibil antolatuak ere kolaboratu zuena: mugimendu sozialek, eragile politiko, sindikal eta sozialek… Horregatik, Legebiltzarrak gonbit egin die euren esperientziak azaltzera, hemen jasorik gelditu direnak.

10º Aniversario de la Ley de servicios sociales = Gizarte-zerbitzuei buruzko Legearen 10. urteurrena. Seminario celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 21 y 22 de enero de 2019
Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2020.-- 118 p. ; 24 cm. -- (Txosten eta agiriak bilduma. Maior saila = Colección Informes y documentos. Serie maior ; 27)(Legeen geroa = Futuro de las leyes ; 2)

ISBN 978-84-949559-3-8

Presentamos un nuevo libro dentro del ciclo anual de conferencias denominado Legeen geroa-El futuro de las leyes (Vitoria-Gasteiz, 21 y 22 de enero de 2019). Esta colección evalua un texto legal una vez transcurrido cierto tiempo desde su aprobación: estudia su desarrollo, sopesa su evolución y adaptabilidad a los cambios experimentados en nuestra sociedad, y plantea –en su caso– opciones de mejora.

Ley de Servicios Sociales es una ley ambiciosa, capaz de hacer frente a los retos y necesidades de una sociedad cambiante. Se reconoce el derecho subjetivo y la naturaleza universal de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales de Euskadi, siendo esos dos los factores claves de toda la ley. Fue un proceso en el que intervino todo el cuerpo institucional vasco y en el que también colaboró la sociedad civil organizada: movimientos sociales, agentes políticos, sindicales y sociales… Por ello el Parlamento les ha invitado a exponer sus experiencias que quedan aquí plasmadas.
[...]

2020/05/27

COVID-19ri buruzko araudia | Normativa sobre la COVID-19

Estatuko Aldizkari Ofizialak kode elektronikoak argitaratzen ditu COVID-19ren inguruan emandako arauekin. Kode orokor bat eta beste batzuk argitaratzen dira, intereseko hainbat gairengatik. Etengabe eguneratuta daude.
Kode honetan jasotako arau kontsolidatuak kontsultatzea, testu originaletik hasi eta indarrean dagoen bertsioraino. Arau horiek idazkera guztiak barne hartzen dituzte: 
Honako arau hauek (kodean partzialki sartuak) berrikusten ari dira, aldatutako zatia kodean benetan sartuta dagoen egiaztatzeko:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?modo=1&tipo=C
El Boletín Oficial del Estado publica códigos electrónicos con las normas dictadas en relación a la COVID-19. Se pública un código general y otros por distintas materias de interés. Están permanentemente actualizados.
Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente. 
Las siguientes normas (incluidas parcialmente en el código) se están revisando para comprobar si la parte modificada se encuentra efectivamente incluida en el código:


[...]

2020/03/06

Liburutegikoak | Libros en la bibliotecaFeminismo 4.0 : la cuarta ola


Nuria VARELA
Barcelona : Penguin Random House, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Aldez aurreko bista / Vista previa - Google books
 


 
Retos en materia de igualdad de género en el siglo XXI


Alejandra SELMA PENALVA (coord.)
Madrid : Dykinson, 2019


Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca


Laburpena/ Resumen
Tratado sobre la igualdad jurídica y social de la mujer en el siglo XXI

María Begoña FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (coord.)
Madrid : Dykinson, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca

Aurkibidea / IndiceIdentidades en proceso : una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas

María MARTÍNEZ
Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019


Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca

Laburpena / Resumen

 


[...]

2020/03/03

Liburutegikoak | Libros en la biblioteca


Referéndums y consultas populares en el Estado autonómico

Carlos GARRIDO LÓPEZ y Eva SÁENZ ROYO (coords.)
Publicación: Madrid : Marcial Pons, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Laburpena eta aurkibidea Dialneten
Resumen e índice en Dialnet


¿A quién vamos a dejar morir? : sanidad pública, crisis y la importancia de lo político

Javier PADILLA
Publicación: Madrid : Capitán Swing, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Aldez aurreko bista / Vista previa - Google books
Reformar el sistema electoral

Jorge URDÁNOZ GANUZA y Enrique del OLMO
Publicación: Barcelona : Gedisa, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Laburpena / Resumen

Los jóvenes y la división izquierda-derecha en Europa en los últimos treinta años : generaciones y voto

Javier LORENTE
Publicación: Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Aldez aurreko bista / Vista previa - Google books
[...]

2020/02/25

Erabaki judizialen iragargarritasuna eta berrerabilgarritasuna | Predictibilidad y reutilización de las decisiones judiciales

Eraldaketa digitala da, zalantzarik gabe, erronka nagusietako bat edozein antolakunde publiko edo pribatuk aurre egin beharrekoa bere eginkizunak egungo testuinguru teknologikoan eraginkortasunez burutu nahi izatera. Entitate publikoentzat eskakizun hori betebehar bihurtzen da ikuspegi juridikotik, Konstituzioaren eraginkortasun-agindua administrazio onaren printzipioaren adierazpen den heinean.

[...] Artikulu osoa irakurri datos.gob.es webguneanLa transformación digital es, sin duda, uno de los principales desafíos a los que ha de hacer frente cualquier organización pública o privada que pretenda llevar a cabo sus funciones con eficacia en el actual contexto tecnológico. Para las entidades públicas esta exigencia se convierte en obligación desde la perspectiva jurídica, en la medida que el mandato constitucional de eficacia constituye una manifestación del principio de buena administración.

En el caso de la Administración de Justicia, nos encontramos ante un auténtico desafío colectivo ya que su adecuado funcionamiento es una elemental condición para la existencia de un auténtico Estado de Derecho. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos del sector público –caso, por ejemplo, del tributario- existe una percepción social de que la adaptación a los desafíos tecnológicos no se está produciendo con la celeridad que demanda la evolución social por lo que se refiere al uso de la tecnología.


                                       [...] Leer artículo completo en datos.gob.es
                                     

[...]

2020/02/19

TESIKER : euskarazko doktorego-tesiak | tesis doctorales en euskera

TESIKER atariak euskarazko doktorego-tesi guztiak biltzen ditu, Eusko Jaurlaritzaren eta UEUren arteko lankidetzari esker. Pasa den abenduan TESIKER euskarazko doktorego tesiak kontsultatzeko datu-basea aurpegi berrituta aurkeztu zen. Besteak beste, bilaketa aurreratuak errazago egiteko aukera eskaintzen du atari berriak. 550 tesi daude dagoeneko bertan.

Euskarazko goi mailako ekoizpena sustatzea, euskal comunitate zientifikoa trinkotzea eta sarea euskarazko goi-mailako edukiekin hornitzea ditu helburu nagusi Euskarazko Doktorego Tesien datu-baseak (TESIKER).

UEUk kudeatzen duen INGUMA Euskal komunitate zientifikoaren datu-basean du abiapuntua TESIKER-ek.  INGUMA da Euskal Herriko unibertsitate guztietan edo euskal produkzioa dutenetan (Euskal Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Nafarroako Unibertsitatea, Paueko eta Bordeleko unibertsitateak) euskaraz aurkeztutako tesien erreferentziak osotasunean biltzen dituen informazio iturri publiko bakarra .  Bere helburua da euskara batuaren arauak finkatzen hasi zirenetik gaurdainoko produkzio zientifiko-intelektual osoa (idatzizkoa zein ahozkoa) jasotzea (unibertsitatea mailakoa eta euskaraz) eta denon eskura jartzea.

2014. urtetik aurrera, unibertsitateak tesi lanak beraien gordailu publikoetan argitaratzera behartuta daude eta, beraz, TESIKER-ek euskarazko doktorego tesien datu-baseak tesi horien esteka atzitu eta tesi lanaren metadatuen bilketa mantentzen du.


Todas las tesis doctorales en euskera están disponibles en TESIKER, gracias a la colaboración entre el Gobierno Vasco y la UEU. Recientemente se ha presentado la renovada base de datos para la consulta de las tesis doctorales en euskera. Entre otras cosas, el nuevo portal ofrece la posibilidad de realizar búsquedas avanzadas con mayor facilidad. Este portal cuenta ya con 550 tesis en euskera.
 

La base de datos Tesis doctorales en euskera (TESIKER)tiene como objetivos principales impulsar la producción superior en euskera, cohesionar la comunidad científica vasca y aportar contenidos a la Red de contenidos superiores en euskera. 

El punto de partida ha sido la base de datos de la comunidad científica vasca
INGUMA, gestionada por UEU. INGUMA es la única fuente de información pública que recoge en su integridad las referencias a las tesis presentadas en euskera en todas las universidades de Euskal Herria o que cuentan con producción vasca (Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto, Mondragon Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, Universidades de Pau y Burdeos). 


A partir del año 2014, las universidades están obligadas a publicar trabajos de tesis en sus repositorios públicos. TESIKER accede a los enlaces de esas tesis doctorales en euskera y mantiene la recogida de metadatos del trabajo de tesis.
[...]

2020/02/14

Heriotza-kausak Espainian | Causas de muerte en España

Espainiako Hilkortasun Atlas Nazionalera (ANDEES). Datu estatistikoak eta mapa interaktiboa

Atlas honek ezinbesteko tresna izan nahi du 1989-2014 aldian Espainian izandako hilkortasuna aztertzeko. Atlasak arreta berezia jartzen du hilkortasunaren banaketa espazialean eta espazio-denboraren araberako banaketan maila nazionalean, udalerriaren araberako desagregazio geografikoa eginez eta xehetasun osoz azter daitezkeen 102 heriotza-kausa bereizita aztertuz.

ANDEES lehen aldiz erabili aurretik, erabiltzaileei gomendatzen diegu "laguntza azkarra" atala kontsultatzea, mapak irudikatzeko erabilitako hilkortasun-adierazlearekin kontaktua izan dezaten. Ondoren, eta erabiltzaileak eskatzen duen heinean, aplikazioan nabigatzeko moduari buruzko laguntza espezifikoa ere kontsulta dezakezu, bai eta emaitzak interpretatzeko eta horiek lortzeko erabilitako metodologia ere.

FISABIO Fundazioko Bayensians ikerketa-taldeak eta Valentziako Generalitateko Osasun Publikoko Zuzendaritza Nagusiak garatu dute ANDEES. Neurri batean, FISABIOren UGP-15-156, Carlos III Osasun Institutuaren PI16/01004 eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren MTM2013-42323-P laguntzekin finantzatu da.
Atlas Nacional de Mortalidad en España (ANDEES) . Datos estadísticos y mapa interactivo

Este atlas pretende ser una herramienta imprescindible para el estudio de la mortalidad en España durante el periodo 1989-2014. El atlas pone particular énfasis en la distribución espacial y espacio-temporal de la mortalidad a nivel nacional, con un nivel de desagregación geográfica municipal y estudiando por separado 102 causas de muerte que pueden ser exploradas con todo detalle.

Antes de utilizar ANDEES por primera vez, recomendamos a los usuarios consultar la sección de Ayuda rápida para que tomen contacto con el indicador de mortalidad utilizado en la representación de los mapas. Posteriormente, y a medida que el usuario lo requiera, puede consultar también la ayuda específica sobre cómo navegar por la aplicación, interpretar los resultados y la metodología empleada en su confección.

ANDEES ha sido desarrollado por el grupo de investigación Bayensians de la Fundación FISABIO y la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Su elaboración ha sido parcialmente financiada por las ayudas UGP-15-156 de FISABIO, PI16/01004 del Instituto de Salud Carlos III y MTM2013-42323-P del Ministerio de Economía y Competitividad.

> Entrar en ANDEES

[...]

2020/02/06

Liburutegikoak | Libros en la biblioteca


Generación líquida : transformaciones en la era 3.0

BAUMAN, Zygmunt y LEONCINI, Thomas
Barcelona : Paidós, 2018

Aipamena / Reseña
Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca

La construcción del relato político : crear historias para ganar votos

RUIZ COLLANTES, F. Xavier
Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019

Lehenengo orrialdeak / Primeras páginas
Aurkezpena [bideoa] / Presentación [vídeo]
Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la bibliotecaEurobasque (1947-2018) : la contribución vasca al federalismo europeo

UGALDE ZUBIRI, Alexander
Bilbao : Europako Mugimenduaren Euskal Kontseilua = Consejo Vasco del Movimiento Europeo, 2019I

Aurkezpena / Presentación
Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca


La inmigración en España : efectos y oportunidades

Consejo Económico y Social España
Madrid : Consejo Económico y Social España, 2019

Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
Testu osoa / Texto completo
[...]

2020/02/04

Zibersegurtasunaren analisia | Análisis de ciberseguridad

Zibersegurtasunean hartzen diren erabaki handien kalitatearen oinarrian daude  azpiegitura kritikoek, informazio-sistemek eta -teknologiek edo haiei buruz ematen diren zerbitzu publiko eta pribatuek jasaten dituzten arrisku eta mehatxuen aurrean hartzen diren neurriak Sen ona ez da nahikoa erabakitzeko zein arriskuri aurre egin behar zaien eta zeini ez, inbertsio-lehentasunak edo beste hirugarrenen batzuengana mugitzen diren arriskuak.  

Arriskuen analisiek ematen diete orientazioa,  aholkuak eman behar dituztenei edo erabaki horiek hartu behar dituztenei.

Espainian analisi-metodologiak azkar eta eraginkortasunez garatu dira, jarraian adibide batzuekin ikusiko dugun bezala; baina azterketaren xedea, zibersegurtasuna, pixkanaka zailduz joan da, inplikatutako teknologia-, enpresa- eta erregulazio-faktoreen konplexutasuna areagotu egin delako. Enpresa- edo administrazio-sektore bakoitzak konplexutasunari erantzun dio, analisi kualitatibo tradizionalak emaitzen zorroztasuna eta objektibotasuna areagotu duten analisi kuantitatibo mota berriekin aberastuz. Hala ere, eta banakako sektore bakoitzean aurrerapen analitikoa egon arren – Azpiegitura kritikoak, bankuak, aseguruak, operadoreak … –, orain erronka da analisi-metodologiak eta -diziplinak elkarri lotzea, analisia indartzeko.

[...] Artikulu osoa irakurri

Irudia: Jamie Wynder (CC BY-NC 2.0)

El análisis de riesgos en la ciberseguridad
Félix Arteaga. Comentario 1/2020 - 14/1/2020

CIBERelcano, n.51
Real Instituto Elcano. Enero 2020
La calidad de las grandes decisiones sobre la ciberseguridad que tienen que ver con las medidas que se toman frente a los riesgos y amenazas que padecen las infraestructuras críticas, los sistemas y tecnologías de la información o los servicios públicos y privados que se prestan sobre ellas depende de la calidad de los análisis de riesgos utilizados. 

El sentido común no basta para decidir qué riesgos se afrontan y cuáles no, las prioridades de inversión o los riesgos que se desplazan hacia terceros. Los análisis de riesgos orientan a quienes tienen que aconsejar o tomar esas decisiones.

Las metodologías de análisis en España se han desarrollado rápida y eficazmente, como se verá a continuación con algunos ejemplos, pero el objeto de análisis, la ciberseguridad, se ha ido complicando progresivamente debido al incremento de la complejidad de los factores tecnológicos, empresariales y regulatorios implicados. Cada sector empresarial o de la Administración ha respondido a la complejidad enriqueciendo los análisis cualitativos tradicionales con nuevos tipos de análisis cuantitativos que han aumentado el rigor y la objetividad de los resultados. Sin embargo, y a pesar del progreso analítico en cada sector individual –infraestructuras críticas, banca, seguros, operadores…–, el reto ahora es el de interconectar las distintas metodologías y disciplinas de análisis para potenciar análisis.

 [...] Leer artículo completo

[...]

2020/01/28

Liburu berria: Protección de datos y cámaras legislativas [nuevo libro]

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra 2018ko maiatzean sartu zen indarrean. Erregelamendu honek arautzen du Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunean eta Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuan jasotako oinarrizko eskubide bat.

Erregelamendu Orokorra garatzerakoan, Administrazio parlamentarioaren berezitasunak kontuan izan behar dira. Gure arloan, datuen babesaren kudeaketa ez da erraza, sarritan aurrez aurre jartzen baitira, alde batetik, botere legegileok Botere Exekutiboarekiko dugun kontroleko funtzioa eta, beste alde batetik, izaera pertsonaleko datuen babesa. Administrazio parlamentarioa ez da beste administrazio publikoak bezalakoa,  herritarrei zerbitzua ematera zuzendutakoa. Administrazio parlamentarioak zerbitzu eman behar die legebiltzarkideei eta jarduera parlamentarioari. Ganbera legegileak, ezeren aurretik, botere legegilea gauzatzen duten erakundeak dira. Hori horrela, jarduera parlamentarioak administrazio-eredu espezifikoa eskatzen du.

Gai honetan sakontzeko, argitalpen honetan jasotzen dira Eusko Legebiltzarrak Datuak Babesteko Euskal Bulegoarekin lankidetzan, 2019ko urtarrilean, antolatutako Datuak Babesteko eta Ganbera legegileak jardunaldietan aurkeztu ziren lanak.


Protección de datos y cámaras legislativas
Seminario celebrado en Vitoria-Gasteiz los días 17 y 18 de enero de 2019

Vitoria-Gasteiz : Eusko Legebiltzarra = Parlamento Vasco, 2019.-- 114 p. ; 24 cm.-- (Txosten eta agiriak bilduma = Colección Informes y documentos)

ISBN: 978-84-949559-2-1

Liburuaren testu osoa / Texto completo

El Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor en mayo de 2018, regula un derecho básico recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión.

A la hora de desarrollar este Reglamento deben considerarse las particularidades de la Administración parlamentaria. La gestión de la protección de datos no resulta sencilla en este ámbito, ya que a menudo se enfrentan, por un lado, la función de control del Poder Ejecutivo que compete a los poderes legislativos y, por otro, la protección de los datos de carácter personal.
La Administración parlamentaria no es idéntica al resto de las administraciones, que están dirigidas a dar servicio directamente a la ciudadanía; la Administración parlamentaria debe servir a los parlamentarios y parlamentarias y a la actividad parlamentaria.

Esta publicación recoge las reflexiones surgidas sobre estas y otras cuestiones en las jornadas Protección de Datos y Cámaras Legislativas que se celebraron en la Cámara vasca los días 17 y 18 de enero de 2019, organizadas por el Parlamento Vasco, en colaboración con la Agencia Vasca de Protección de Datos.[...]

2020/01/23

Prerrogatibak eta immunitateak sistema parlamentarioan | Prerrogativas e inmunidades del sistema parlamentario

 Eusko Legebiltzarrak antolatutako Zuzenbide parlamentarioaren Mintegiaren bi urtez behingo topaketarekin jarraituz, 2020ko urtarrilean berriro ekingo diogu, legebiltzarreko ganberetako kideek beren lana zein egoeratan garatzen duten alderatzeko, eskubideak eta betebeharrak jasotzen dituzten estatutuen arabera. Besteak beste, immunitate parlamentarioa da gaur egun zalantzan jarri den elementuetako bat. Gogoeta egitea, eztabaidatzea eta azterketa orokor hori jasotzea dira "Prerrogatibak eta immunitateak sistema parlamentarioan" mintegiaren helburuak.


Prerrogatibak eta immunitateak sistema parlamentarioan
Eusko Legebiltzarra
2020 / 01/ 27 -28

Prerrogativas e inmunidades del sistema parlamentario  
Parlamento Vasco
27-28 /01/2020 

Continuando con el encuentro bienal del Seminario de Derecho Parlamentario organizado por el Parlamento Vasco, en enero de 2020 volvemos a retomarlo para realizar un análisis comparado sobre la situación en la que los miembros de las cámaras parlamentarias desarrollan su trabajo, atendiendo a estatutos que contemplan derechos y deberes. Entre otros nos encontramos con la inmunidad parlamentaria como uno de los elementos cuestionados actualmente. Reflexionar, debatir y recoger este análisis global son los objetivos del seminario “Prerrogativas e inmunidades en el sistema parlamentario”.


 Hitzakdiak / Ponencias
 • Javier PEREZ ROYO. Prerrogativas parlamentarias: ¿reliquia histórica o exigencia democrática? 
  • Ana María FERRER GARCÍA. Prerrogativas e inmunidades parlamentarias desde el foco de la jurisprudencia.
  • Zelai NIKOLAS EZKURDIA. Legebiltzarkideen estatutua zuzenbide konparatuan.
  • Niklas GOERLITZ.Parliamentary immunities from the perspective of the European Parliament – autonomous versus interdependent concept.
  • Edmundo MATÍA PORTILLA. ¿Hacemos bien suprimiendo los aforamientos de los parlamentarios?
  • José Luis PEÑARANDA RAMOS. La autorización para proceder contra los parlamentarios: tramitación de los suplicatorios por el Congreso de los Diputados.

  Hizlariei buruzko informazioa / Información sobre las y los ponentes
  Egitaraua ikusi / Ver programa

   [...]

   2020/01/21

   Cookien erabilerari buruzko gida | Guía sobre el uso de las cookies

   Datuak Babesteko Espainiako Agentziak (AEPD), eta ADIGITAL, Anunciantes, Autocontrol eta IAB Spain izeneko elkarteek cookien erabilerari buruzko gida aurkeztu dute, Guía sobre el uso de las cookies izenburua duena.


   Europan gai horri buruz egindako lehen gida da, datuak babesteko agintaritzak eta industriaren ordezkariek elkarrekin egina.

   Gidan konponbideak proposatzen dira,  Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrari eta Datuak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 3/2018 Lege Organikoari dagokienez. Proposatutako konponbideen artean aurki daitezke  Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legearen 22. artikuluaren bigarren paragrafoan aurreikusitako betebeharrak betetzeko orientabideak.

    
   La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las asociaciones ADIGITAL, Anunciantes, Autocontrol e IAB Spain han presentado la  Guía sobre el uso de las cookies.

   Es la primera guía en Europa sobre esta materia elaborada conjuntamente por la autoridad de protección de datos y los representantes de la industria.

   Las soluciones propuestas en la Guía dan orientaciones sobre cómo cumplir las obligaciones previstas en el apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico  (LSSI), en relación con el Reglamento General de Protección de Datos  (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).   [...]

   2020/01/15

   Liburutegikoak | Libros en la biblioteca


   Neofascismo : la bestia neoliberal

   Directores: GUAMÁN, Adoración, ARAGONESES, Alfons y MARTÍN, Sebastián
   Publicación: Madrid : Siglo XXI, 2019
   ISBN: 978-84- 323-1961-7

   Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
   Aurkibidea / Índice

   Euskadi indarkeriaren ondoren = Euskadi después de la violencia

   Director: LANDA GOROSTIZA, Jon Mirena
   Publicación: Bilbao : Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibertsitea, 2019
   ISBN: 978-84- 9082-393-4

   Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
   Laburpena / Resumen 


   #Fake you : fake news y desinformación

   Directora: LEVI, Simona
   Publicación: Barcelona : Rayo Verde, 2019
   ISBN: 978-84-17925-06-2

   Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
   Atal bat irakurri / Leer un fragmento   Parlamentos autonómicos y reforma constitucional

   Autores: SANZ PÉREZ, Ángel Luis y CORONA FERRERO, Jesús María
   Publicación: Santander : Parlamento de Cantabria ; Zaragoza : Fundación Manuel Giménez Abad , 2019
   ISBN: 978-84-87910-12-8

   Liburutegiko katalogoa / Catálogo de la biblioteca
   Aurkibidea / Índice

   [...]

   2020/01/10

   Boluntarioen erretratua / Retrato del voluntariado

   Boluntarioen erretratua Espainian izeneko ikerketa hau boluntariotzako erakundeei eta beste gizarte-eragile batzuei eta,  oro har,  biztanleei egindako 3.714 elkarrizketatan oinarrituta dago. Guztira, 339 ekimen baino gehiagoren balorazioa egiten du.

   Azterketaren ondorio nagusietako bat da boluntariotzaren fenomenoak gure herrialdean izan duen hazkundea eta dibertsifikazioa, neurri handi batean gizarte digitalak bultzatuta.

   Sare sozialek, esaterako, boluntariotza-eredu espontaneo berriak sortu dute, instituzionalizatu gabeko partaidetza-mugimenduek bultzatuta. Ildo horretan, azterlanaren erronka boluntariotza hautemanezin  hori bistaratzea da, ekarpen sozial eta ekonomikoaren ebidentziak lortuz.


    
   Retrato del voluntariado en España, recoge una investigación basada en 3.714 entrevistas realizadas a población en general, entidades de voluntariado y otros agentes sociales, así como la valoración de más de 339 iniciativas.

   Una de las principales conclusiones que recoge el estudio es el crecimiento y la diversificación del fenómeno del voluntariado en nuestro país, en gran medida impulsado por la sociedad digital. Es el caso de las redes sociales que han conseguido crear nuevos patrones de voluntariado espontáneos impulsados por movimientos de participación no institucionalizados.  


   En este sentido, el estudio tiene como reto visualizar este voluntariado imperceptible, obteniendo evidencias de su contribución social y económica.


   [...]