2017/12/27

Urte berri on!


      

 

[...]

2017/12/20

Liburuaren etorkizuna / El futuro del libro

Liburuaren etorkizuna dosiera CCC LABek egindakoa irakurmenari eta liburuei buruzko begirada eskaintzen digu. Literatura-  eta argitaratze- ekosistemek eraldaketa sakonari egin behar diote aurre.  Gai ote gara paperezko euskarritik haragoko etorkizunik irudikatzeko? Etengabe aldatzen ari den mundu batean,  zer gertatzen ari da irakurle berriekin, narratiba digitalarekin eta argitaratze aukerekin?


http://lab.cccb.org/es/dossier/el-futuro-del-libro/

El futuro del libro.
El ecosistema literario y editorial se enfrenta a una transformación intensa. ¿Podemos imaginar un futuro más allá del soporte libro? ¿Qué está sucediendo con los nuevos lectores, las narrativas digitales y las opciones editoriales en un mundo que cambia irreversiblemente?Nola idazten eta irakurtzen ditugun liburuak XXI. mendean

Liburu inprimatua ez da dagoeneko irakurtzeko euskarri nagusia; izan ere, leiho digital berriak gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari dira. Hori dela eta, argitalpengintza behartuta dago sortzen ari den egoera berri honetara egokitzera.  Beraz, edukiak sortzeko eta kontsumitzeko bide berriek ekoizpen- eta banaketa-eredua berriro pentsatzera behartu dute argitalpengintza. 

El libro que viene

La eclosión de la inteligencia artificial o el big data auguran una transformación radical de la forma en que consumimos todo tipo de contenidos culturales. En este momento de cambios e incertidumbres, hacemos un ejercicio de prospectiva y nos aventuramos a predecir el futuro del libro.[...]

2017/12/18

Herrismartik: udalerri adimendunak / municipios inteligentes


Euskadi 2020 Agenda Digitalaren barruan tokiko esparruan egindako hedapena da EUDELen Gobernantza eta Udal Garapen Adimenduneko Estrategia - Herrismartik 2020. Horren bidez, hainbat erekundek bere egin nahi dute teknologia digitalek Euskadin ematen dituzten aukerak errealitate bihurtzeko erronka. Horrela, bada, erreferentzia-eskualdea izatea nahi du lehiakortasun, ongizate, gizarteratze eta kalitatezko enpleguaren alorretan, 2020ko Europaren barruan.

Agenda hori hedatzeko asmoz, EUDEL 2017-2010 ekintza planaren estrategia bideratu eta zehazteko lanean aritu da 2016. urtean, udal-esparruan berrikuntzako proiektu zehatzak martxan jartzeko 3 esparrutan: administrazio elektronikoa/adimenduna, gobernantza eta udalerri adimendunak.
Lehenengo txosten estrategikoa publikatu dute dagoeneko: Gobernamendu eta udal-garapen adimenduneko estrategia 2020, Horizonte 2000 estrategiaren esparru orokorra ezartzen duena. Abian dauden proiektuak eskuragarri dugu Tokiko esperientzia bankuanhttp://www.herrismartik.eus/banco-experiencias.phpHerrismartik 2020 de EUDEL es el despliegue en el ámbito local de la Agenda Digital de Euskadi 2020, mediante la cual se pretende convertir las oportunidades que presentan las tecnologías digitales en una realidad en Euskadi, y que ésta sea una región de referencia en competitividad, bienestar, integración social y calidad de empleo, en la Europa del año 2020.

Se ha estado trabajando durante 2016, en la orientación estratégica y la definición del plan de acción 2017-2020 para desarrollar en el ámbito municipal proyectos concretos de innovación en 3 ámbitos: administración  electrónica/inteligente, gobernanza y municipios inteligentes.
 

Fruto de este trabajo ha emitido su informe estratégico Estrategia de gobernanza y desarrollo municipal inteligente 2020.  Pueden consultarse los proyectos que están en marcha en el Banco de experiencias locales.

[...]

2017/12/14

Datu irekien balioa administrazio publikoentzat / El valor de los datos abiertos para las administraciones públicas

Sektore publikoa datu irekien hornitzailea handi bat izateaz gain, gobernu datuak zabaltzeko edozein proiektutako erabiltzaile nagusietako bat ere bada. Izan ere, administrazioek datu irekietatik onura zuzena lortu dezakete era askotan: gobernuak dituen baliabideen erabilera optimizatzen eta zerbitzu publikoak hobetzen lagunduz, berrikuntza sustatuz, gardentasuna eta herritarren parte-hartze aktiboa areagotuz.
 

El sector público no debe verse únicamente como un gran proveedor de datos abiertos, sino también como uno de los principales y primeros usuarios en cualquier proyecto de apertura de datos gubernamentales. Se ha estimado que casi el 60% de las empresas infomediarias tienen como clientes a las propias administración públicas.

Lograr una administración pública ágil y eficiente es clave para su correcto funcionamiento.Y los datos abiertos pueden contribuir directamente a este objetivo, beneficiendo a las administraciones de múltiples formas: contribuyendo a optimizar el uso de los recursos disponibles en el gobierno y mejorar los servicios públicos, fomentando la innovación e incrementando la transparencia y la participación activa de los ciudadanos.

Por otro lado, la apertura de una cantidad creciente de datos está posibilitando también la aplicación de ideas y prácticas novedosas e innovadoras en el ámbito de la gestión pública, como por ejemplo:
  • Permitiendo que la propia administración o terceras partes puedan utilizar los datos para desarrollar nuevos servicios innovadores o mejorar la eficiencia de los servicios públicos ya existentes a través de soluciones complementarias o alternativas.
  •  Identificando patrones a través del análisis de los datos que sirvan para tomar las decisiones más adecuadas y mejor informadas.
  • Animando a las administraciones a tomar un rol más activo a la hora de desarrollar e implementar las políticas públicas.
  • Contribuyendo al incremento de la calidad de los datos, al poder beneficiarse de las mejoras propuestas por los reutilizadores de los mismos.

Gehiago irakurri / Leer mas en datos.gob.es

[...]

2017/12/11

El Parlamento moderno

Liburu honetan, Ignacio Astarloak sakon aztertzen du zein gorabehera izan dituen Parlamentuak historian zehar, baita erakundeak herrialde guztietan eta beren iritzia publikoan sorrarazten dituen atsekabeak ere. Halaber, luze hitz egiten du asanbladen bai antzinako bai gaur egungo arazo eta ahultasunei buruz.  Hori dela eta, ezinbestekoa da, haren ustez, parlamentuaren modernizazio- eta sendotze-prozesuan sakontzea; horretarako, ahultasunak onartu eta erronka berriei aurre egin beharko diegu. Azken finean, helburua da demokrazia ordezkatzailea finkatzea, gaur egungo eskakizunetara egokituta.Horrenbestez, egileak proposatzen du erakundeek benetako erreforma-prozesu zorrotza  abian jartzea. Nolanahi ere, aldaketa hori soilik lortuko da ausardia politikoa erabilita eta norberaren alderdikeria baztertuta.Lagungarri gisa, material zehatza eskaintzen du, hainbatetan ezezaguna edo ez-aztertua, berak bilduta bere lan-ibilbide luzean zehar.ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, Ignacio
El parlamento moderno : importancia, descrédito y cambio / Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa. -- 1ª ed.. -- Madrid : Iustel, 2017 .--  494 p. ; 23 cm. -- (Ediciones de El Cronista)
 
  Este es un libro sobre el Parlamento en el que no se habla mal del Parlamento. Todo lo contrario. Lo revela el autor desde la primera línea. Es cierto que se examinan con gran detalle los constantes vaivenes históricos de la institución y la insatisfacción que la misma suscita en todos los países y en sus opiniones públicas, tan poco benevolentes como la española. Igualmente, el libro se extiende con contundencia y al margen de los tópicos en los numerosos problemas y debilidades de las asambleas. Tanto los seculares, como los propios del siglo XXI, derivados de los cambios extraordinarios que estamos viviendo y que vamos a vivir

Pero la respuesta que da el autor no es otra que la de reconocer y afrontar esas debilidades y esos retos, para profundizar en la modernización y el fortalecimiento del Parlamento y, en definitiva, para consolidar la democracia representativa adecuándola a las exigencias del tiempo presente.

Esta apuesta por las instituciones es, al tiempo, una llamada rotunda para que las mismas afronten un proceso exigente y auténtico de reforma. A tal fin, Ignacio Astarloa proporciona un material exhaustivo, en muchos casos desconocido o no estudiado, procedente tanto de la literatura comparada más moderna sobre los Parlamentos y el parlamentarismo, como de los trabajos acumulados durante más de treinta años para las reformas que se han venido planteando -generalmente sin éxito- en nuestras Cortes Generales. Avisando, eso sí, desde su larga experiencia en las Cámaras (tanto como Letrado Mayor de las Cortes, como en su condición de Diputado, de Secretario de Estado o, años atrás, de Letrado Mayor del Parlamento Vasco), que si las reformas no se afrontan con una gran determinación política y superando cálculos partidistas particulares, no serán posibles los cambios que el presente y el futuro indudablemente demandan.

[...]