2016/10/28

Red_Parlamenta: administratzaileen Batzarra / Asamblea de administradores de Red_Parlamenta

Red_Parlamenta estatuko parlamentu autonomikoetako dokumentazio-zerbitzuen lankidetzarako sarea da, eta urtean behin egiten du bere urteroko batzarra

Aurtengo edizioa, seigarrena, Andaluziako Parlamentuari dagokio antolatzea. Beraz, Sevillan bilduko gara azaroaren 7an eta 8an 17 Parlamentu autonomietako ordezkariak.

Topaketa aprobetxatuz, jardunaldi profesional irekia ere antolatu da gure arloko lanarekin zerikusia duten hainbat gai lantzeko:
- Parlamentuko informazioa eta dokumentazioa nola eskuratu eta zabaldu
- Ordezkari politikoen aztarna digitalari nola jarraitu
- Erabiltzaileek nola baloratzen dituzten informazio hori eskuratzeko zerbitzuak


 Red_Parlamenta, la red de intercambio y colaboración de los servicios de documentación de los parlamentos autonómicos, como viene siendo habitual celebra en otoño su asamblea anual de administradores.

En su sexta edición, el Parlamento de Andalucía ejerce de anfitrión de la Asamblea de Administradores  que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre de 2016, y que reunirá en Sevilla a los representates de los 17 parlamentos autónómicos.
 


En esta ocasión, la Asamblea vendrá precedida de una jornada abierta de ponencias y mesa redonda en las que se tratarán temas relacionados con el ámbito de la documentación:  
- Acceso  y difusión de la información y documentación parlamentaria 
- El rastreo y reputación de la huella  digital de los representantes políticos 
- Las expectativas de los usuarios y los resultados obtenidos en la demanda de información parlamentaria 
[...]

2016/10/25

"La buena muerte". Reportaje sobre la eutanasia [bideoa / vídeo]

Pasa den legealdian, Bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzko lege-proposamena eztabaidatu zuten Legebiltzarrean, eta legealdiaren bukaeran onartu zuten izen bereko legea (11/2016 Legea, uztailaren 8koa)

Ganberako eztabaida haren ildotik, Heriotza duinari buruzko gaia ireki dugu blogean.

Hori dela eta,  La buena muerte izeneko erreportajea ekarri dugu Espainian eutanasiak duen  egoerara hurbiltzeko. Salvados programan (La Sexta katean) Jordi Evolek aurkeztutako erreporteje horrek aukera ematen digu eutanasia ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzeko, gaiarekin zerikusia duten hainbat laguni egindako elkarrizketen bidez: 
 • Carlos Martínez, AEAk (Alboko Esklerosi Amiotrofikoa) jotako gaixoa
 • Marcos Ariel Hourmann doktorea, eutanasia aplikatzeagatik Espainiako lehen zigortua
 • Marcos Gómez doktorea, medikuntza aringarrietan aditua
 • Fernando Marín, Duintasunez hiltzeko eskubidea elkartekoa
Erreportajea ikusi (www.atresplayer.com)En la pasada legislatura se debatió en el Parlamento la proposición de ley de Garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, y finalmente el 8 de julio se aprobó la ley (Ley 11/2016, de 8 de julio) .

Con motivo de la tramitación de la iniciativa en la Cámara abrimos el tema de la Muerte digna en el blog.

Continuando  esta línea temática traemos el reportaje del programa Salvados titulado La buena muerte, emitido en 23 de octubre en La Sexta. Jordi Évole nos acerca a la problemática de la eutanasia en España, aportando los diversos puntos de vista de los entrevistados:
 • Dr. Marcos Ariel Hourmann, primer condenado en España por aplicar una eutanasia
 • Carlos Martínez, enfermo de ELA
 • Dr. Marcos Gómez doktorea, un referente de la medicina paliativa en España
 • Fernando Marín, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Ver el reportaje (www.atresplayer.com)

[...]

2016/10/19

Baliabide dokumentalak Eusko Legebiltzarreko webgunean / Los recursos documentales en la web del Parlamento Vasco


Azterlanen Zuzendaritzak legebiltzarkideei, Legebiltzarreko organoei eta administrazioko langileei laguntza dokumentala ematen die, Eusko Legebiltzarrean beren lanari aurre egiteko behar duten informazio zientifiko eta teknikoa jaso dezaten. Horretarako,  informazio-baliabideak eskuratu eta zabaldu ditugu erakundearen webgunean, honako atal hauetan: 

 • Dokumentazio ataria (Interneten). Legebiltzarraren webguneko azalean du sarbidea, eta kanpoko erabiltzaileei ere zabaldutako arloa da.Liburutegian, artxiboan eta dokumentazio-arloan eskaintzen ditugun baliabideak biltzen ditugu atarian: datu baseak, baliabide bibliografikoak, dosierrak eta buletinak, argitalpenak eta esteka hautatuak.
 • Dokumentazio-arloa (Barnegunean). Sarbide mugatuko informaziorako gunea da. Barneko erabiltzaileei baliabide eta zerbitzuei buruzko informazioa ematen diegu: zerbitzuak zein diren eta nola eskuratu, artikuluen liburutegira nola sartu, eta nobedadeen atala (azken dokumentazio edukien berri begirada batez izateko).

Horrez gain, Azterlanak.dok bloga ere argitaratzen dugu informazioa modu errazago eta erakargarriago eskaintzeko asmoz, besteak beste  nobedadeak, albisteak, dokumentuak eta errekurtso digitalak, eta informazioa eskuratzeko tresnak erabiltzeko aholkuak. Bloga bereziki zuzentzen zaie Legebiltzarreko erabiltzaileei, baina publiko zabalak ere badu erabiltzea.

La Dirección de Estudios del Parlamento Vasco es el departamento encargado de prestar asistencia informativa y documental a los parlamentarios y parlamentarias, órganos de la Cámara, y personal de los servicios administrativos para el desarrollo de su labor. Con este fin, ofrecemos acceso a nuestros recursos documentales  y servicios de información especializados, en dos secciones de la web parlamentaria: 

 • Portal de Documentación (Internet). Agrupa todos los recursos y productos documentales de libre acceso elaborados por el departamento. Bases de datos, recursos bibliográficos gestionados por la biblioteca,  dosieres, boletines, publicaciones y enlaces  a instituciones y recursos jurídicos.
 • Área de Documentación (Barnegune). En la Intranet parlamentaria. Recoge los servicios y recursos de acceso restringido dirigidos  a los usuarios internos de la Cámara:  que servicios prestan la biblioteca, el archivo y  el área de documentación,  consulta de la biblioteca de artículos y una sección de novedades en la que se recogen los contenidos recientes incluidos en el portal y área de documentación.

Además contamos con el blog Azterlanak.dok  con el que  pretendemos difundir novedades, documentos y productos documentales de un modo más ágil e informal,  así como ofrecer información práctica para conocer y utilizar las herramientas y recursos digitales. El blog está dirigido especialmente a los usuarios de los servicios de documentación del Parlamento Vasco,  pero también puede ser consultado por un público más amplio, pues se puede acceder libremente a través de Internet.


[...]

2016/10/13

Creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas

Errefuxiatuen krisiari aurre egiteko izan dituzten zailtasunek eraginda, pasa den urriarien 6an Europako Kontseiluak indarrean jarri du Kosta eta Mugen Europako Guardia.  Izan ere, 2016ko irailaren 14an Konseiluak mugazainaren araudia onartzearekin batera, behin betiko onartu du Kosta eta Mugen Europako Guardia sortzea .  
Horrela  Kontseiluak
Europako kanpo mugaren ziurtasuna bermatu nahi du. Araudia onartuta, posible izango da, herrialde bateko agintarien nahiaren kontra ere, Europako mugazainek herrialde horretan bertan esku hartzea.

Irudia: Europarl

El Consejo de la Unión Europa, para hacer frente a la crisis de los refugiados, dio su aprobación final a la Guardia Europea de Fronteras y Costas el pasado 14 de septiembre de 2016. La adopción del reglamento, que el Consejo aprobó por procedimiento escrito, ha preparado el camino para que la Guardia de Fronteras y Costas iniciara sus actividades el día 6 de octubre.
[...]

2016/10/06

Glosario comparado sobre la reforma del régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo común


SANTAMARÍA ARINAS, René Javier


Vitoria-Gasteiz: IVAP. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea, 2016
ISBN:978-84-7777-495-2

Aurkibidea ikusi / Ver índice
Berrikitan onartu dira prozedura administratiboaren eta herri-administrazioen araubide juridikoaren legedi orokorra aldatzen duten legeak. Aldaketak jaso dituen lege-testua zein den, 2016an bertan edo 2018an eraman beharko dugu gure praktikara aldaketa horien edukia.
 

Kontuan hartuta aldaketa horiek administrazio publikoetan lan egiten dugun guztioi eragiten digutela, enplegatu publikoontzat  guztiz beharrezkoa da tresna bat izatea, erabilerraza, eta modu laburrean azalduta, baina, aldi berean, edukietan zorrotz-zorrotza.
 

Helburu horiekin osatu da IVAPek argitaratu duen lan hau. Edukia tauletan antolatuta dago, eta taulen barruan honako hauek aurkituko ditugu: aldaketaren kokapena, bere eduki esanguratsuena eta aipatzen diren artikuluak aplikatzeko guztiz garrantzitsuak diren oharrak, indarrean noiz sartuko den nabarmenduta. Egitura horrek, bada, izandako aldaketa guztien zerrenda azkar eta ordenan ikusten uzten digu; eta, horrekin batera, dagokion unean eta jardueran eragina duten aldaketak sakonago aztertzeko aukera ematen digu.
 

Bestalde, glosarioaren edukiak, azalpen laburrez, baina zorrotzez eta sakonez eraikiak, glosarioaren erabiltzaileoi segurtasun juridiko handia ematen digu.

Acabamos de asistir a la modificación de la legislación general de procedimiento administrativo y régimen jurídico de la administración pública, modificación cuyos contenidos habremos de poner en práctica, según el texto legal en que se han insertado, en próximas fechas de este mismo año 2016 o en 2018.

Habida cuenta de que se trata de ámbitos que han de aplicarse por toda la amplitud de personas que trabajan en la administración, se hacía necesario dotar a los empleados públicos de una herramienta de fácil manejo y concisa exposición, pero absolutamente rigurosa en su contenido, y que diera cuenta de las modificaciones producidas de una forma ágil, accesible y sistematizada.

A estos objetivos sirve este trabajo publicado por el IVAP. Por un lado, la forma en que se ha estructurado —mediante tablas que sitúan la modificación producida, exponen su contenido esencial, destacan la entrada en vigor de cada modificación y apuntan notas muy significativas para tener en cuenta en la aplicación de los artículos referidos— permite una visión rápida y ordenada de todos los cambios habidos y posibilita detenerse, en mayor medida, en aquellas modificaciones que tengan incidencia en las cuestiones que cada usuario precise, en cada momento o actividad.

Por otro lado, el contenido del glosario, con exposiciones concisas, pero de un gran rigor y profundidad, aporta una alta seguridad jurídica a los usuarios.

[...]