2019/05/21

Senatarien hautaketa eta izendapena / Designación de senadores por las asambleas autonómicas

Senatua, bere XII. Legealdian, guztira 266 senatariz osatu dute,  bi prozedura bidez hautatuak: barrutietan hautatutako senatariak, autonomietako parlamentuek izendatutako  senatariak. 

[...] Irakurri gehiago www.senado.es webguenan

Espainiako Konstituzioa
69. artikulua
 1. Senatua  lurraldeak  ordezkatzeko ganbera da.
 2. Probintzia  bakoitzean,  bertakoboto-emaileek  lau  senatari  hautatuko dituzte, sufragio orokor, aske, ber-din,  zuzeneko  eta  sekretua  erabiliz,lege  organikoak  finkatzen  duenaren arabera.
 3. Uharteetako probintzietan, uhar-te  bakoitzak  edo  uharte-talde  bakoi-tzak,  kabildo  edo  uharte-kontseiluaizanik,  barrutia  osatuko  du,  senata-rien  hauteskundeetarako;  hiru  uhartenagusien kasuan —Gran Canaria,Mallorca  eta  Tenerife—,  bakoitzarihiru  dagozkio,  eta  bana  dagokie,  al-diz, hurrengo uharte eta uharte-taldeei: Eivissa-Formentera,  Menorca,  Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzaroteeta La Palmari.
 4. Ceuta  eta  Melillaren  kasuan,bakoitzak bi senatari hautatuko ditu.
 5. Autonomia-erkidegoek,  halaber,senatari bat izendatuko dute, eta bestebat,  beren  lurraldeko  milioi  bat  biz-tanleko. Izendapena biltzar legegilearidagokio, edo, hori ezean, autonomia-erkidegoko kide anitzeko organo gorenari,  estatutuetan  ezartzen  denaren arabera;  estatutuek,  edozein  kasutan, proportziozko  ordezkaritza  egokia ziurtatuko dute.
 6. Senatua  lau  urterako  hautatzenda. Senatarien agintaldia lau urte igarota  bukatzen  da,  beren  hautaketatik edo ganbera desegin den egunetik zen batuta. 
          Gehiago jakiteko:
   

  El Senado, en la XII Legislatura, ha estado compuesto por un total de 266 senadores, elegidos por un doble procedimiento: senadores electos por circunscripciones, senadores designados por parlamentos autonómicos.
  [...] Leer más en www.senado.es


  Constitución Española
  Artículo 69
  1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
  2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
  3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
  4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
  5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
  6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
            Para saber más sobre el tema:  No hay comentarios:

  Publicar un comentario