2016/09/21

Erabakitzeko Eskubidearen eraikitze juridikoa Espainiako marko konstituzionalaren baitan [artikulua]

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvap/es/contenidos/informacion/rev_vasca_adm_pub/es_def/index.shtml

Erabakitzeko Eskubidearen eraikitze juridikoa Espainiako marko konstituzionalaren baitan. Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren 103/2008, 42/2014, 31/2015 eta 138/2015 Epaien azterketa

Egilea: Amalur ALVAREZ ORTIZ
Urtea: 2016
Aldizkaria: Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Ardularitzako Euskal Aldizkaria
Laburpena.
Lan honen helburu nagusia Erabakitzeko Eskubidearen inguruko diskurtsibo juridikoak aztertzea da, 2008 eta 2015 urte bitartean Euskal eta Catalunyako Autonomia Erkidegoek haien autogobernuaren sakontzean aurrera eramandako prozesuen ildotik. Beste batera esanda, lan honek Erabakitzeko Eskubidearen inguruan Espainian eraiki diren diskurtso juridikoak aztertzen ditu. Honela, Espainian, prozesu desberdinen testuinguruan eraiki diren praktika juridikoek Erabakitzeko Eskubidearen inguruan sortzen dituzten diskurtsoak eta haien edukiaren esanahiak, aztertu eta alderatzen dira. Horretarako, Erabakitzeko Eskubidearen ulerkera desberdinak agerian uzten dituzten dokumentu jurisprudentzialak baliatu dira, zehazki, Auzitegi Konstituzionalaren 103/2008, 42/2014, 31/2015 eta 138/2015 Epaiak, izan ere, ikerketa objektuaren esanahiaren inguruko joan etorriak eta tira- birak argi adierazten duten dokumentu juridikoak kontsideratu ditugu.

Resumen.
El objetivo de este trabajo es analizar los discursivos jurídicos en torno al derecho a decidir, tomando como punto de partida los procesos para profundizar en el autogobierno llevados a cabo en las comunidades autónomas de Euskadi y Catalunya entre los años 2008 y 2015. Dicho de otra manera, este trabajo analiza los discursos jurídicos construidos en España en torno al derecho a decidir. Por lo tanto, se estudian y se comparan los discursos y significados sobre el derecho a decidir que han surgido de las prácticas jurídicas construidas en el contexto de diferentes procesos en España. Para ello se han utilizado documentos jurisprudenciales que ponen de manifiesto las diferentes maneras de entender el derecho a decidir. En concreto se han consultado las sentencias 103/2008, 42/2014, 31/2015 y 138/2015 del Tribunal Constitucional, puesto que se ha considerado que se trata de documentos jurídicos que evidencian de manera clara la variabilidad y el desacuerdo existente sobre el significado del objeto de la investigación.

Artikulua / Artículo
ALVAREZ ORTIZ, Amalur. Erabakitzeko Eskubidearen eraikitze juridikoa Espainiako marko konstituzionalaren baitan. Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren 103/2008, 42/2014, 31/2015 eta 138/2015 Epaien azterketa. Revista Vasca de Administración Pública. Herri-Arduralaritzako Euskal Aldizkaria, 105 zk. (maiatza- abuztua 2016), 317-354. orr.

Ikusi artikulu osoa ivap.euskadi.eus webgunean
Ver artículo completo en ivap.euskadi.eus

No hay comentarios:

Publicar un comentario