2018/05/08

Lemoiz zentral nuklearraren amaiera / Final de la central nuclear de Lemoiz

Iberdrola euskal energia enpresak eta Ogasuneko Ministerioak Iberdrola Lemoiz zentral nuklearretik guztiz deslotzea sinatu dute. Instalazio nuklearraren lanak 1972an hasi ziren. Orain arte Iberdrolak Iberdueroren bidez mantendu duen emakidaren eskubideak lagatzeak ahalbidetuko du Gobernu zentralak eskubide horiek Eusko Jaurlaritzari eskualdatzeko prozesu administratiboa bizkortzea. Gogoratu behar dugu Eusko Jaurlaritzak instalazioetan arrain-haztegi handi bat egiteko asmoa duela.

Interesgarria da gogoraraztea 1980an, Eusko Legebiltzarra sortu berria zenean, lehen ekimenetako bat izan zela Lemoiz zentralari buruzko ikerketa-batzordea eratzea.

Hauxe da ekimenaren espediente parlamentarioa: Lemoizko Zentral Nuklearrari buruzko legebiltzarreko inkesta-batzordea eratzea (01\10\03\00\0002).

Batzordearen lanak 1981ean argitaratu zituzten,  bi liburukitan antolatuta: Euskadi. Parlamento
Encuesta sobre la central nuclear de Lemoniz / [edición preparada por la Secretaría General del Parlamento Vasco]. -- Vitoria-Gasteiz : Parlamento Vasco = Eusko Legebiltzarra, 1981
 16, 17, 18, 21 y 22 de diciembre de 1981
  • Vol. I Dictamen de la Comisión IX, Comunicaciones del Gobierno Vasco y Resoluciones
  • Vol. II Transcripción de las sesiones del Pleno del Parlamento Vasco, celebradas los días  16, 17, 18, 21 y 22 de diciembre de 1981
Eskuragarri dago Legebiltzarreko liburutegian
Disponible en la biblioteca del Parlamento

🔵 La compañía energética vasca Iberdrola y el Ministerio de Hacienda han firmado la desvinculación total de Iberdrola de las instalaciones de la central nuclear de Lemoiz. Las obras de esta instalación nuclear comenzaron en 1972. La cesión de los derechos de esta concesión que aún mantenía Iberdrola a través de Iberduero permitirá que el Gobierno central acelere el proceso administrativo de entrega de los mismos al Gobierno Vasco que proyecta reconvertir  estas instalaciones en una gran piscifactoría.

Es interesante recordar que en 1980, recien constituido el  Parlamento Vasco, una de las primeras iniciativas fue la creación de una comisión de investigación sobre la central de Lemoniz. Este es el expediente parlamentario de la iniciativa Constitución de la Comisión parlamentaria de Encuesta sobre la Central Nuclear de Lemóniz (01\10\03\00\0002).

Los trabajos de esta comisión se recogieron en estos dos volumenes publicados en 1981.


No hay comentarios:

Publicar un comentario