2017/03/14

Diccionario de español jurídico: versión electrónica / bertsio elektronikoa

Gaztelaniazko hiztegi juridikoak ebazpen judizialen azalpenak eta literatura hobetzea du helburu eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren kezka bati erantzun nahi dio. Horretarako  hitzarmen bat sinatu zuen  Espainiako Errege Akademiarekin 2014ko azaroaren 26an. Hitzarmen horren emaitza izan zen hiztegi hau, iaztik paperean inprimatuta dagona.
Diccionario del español jurídico (DEJ) honek dakarren  berrikuntza modura aipa daiteke   hizkuntza hiztegietan erabilitako metodologia eta irizpide lexikografiko berberak erabiliz  eginda dagoela. Pasa den urtarrilean bertsio digitala aurkeztu zuten.  Errekurtso digital berria RAEren web orrian dohainik   kontsulta daiteke 2017ko urtarrilaren 26tik.

El Diccionario del español jurídico (DEJ), publicado en versión papel se presentó oficialmente el 27 de abril de 2016 en la RAE. Recientemente se ha presentado la versión digital de la obra, que desde el 26 de enero de 2017, el DEJ se puede consultar gratuitamente en la web de la RAE.
Este diccionario nace de la preocupación del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) por los problemas de claridad y seguridad del lenguaje jurídico.
Elaborado gracias a un convenio entre el CGPJ y la RAE, el Diccionario del español jurídico aporta la novedad, frente a los tradicionales del género, de estar hecho con la misma metodología y criterios lexicográficos con que se hacen los diccionarios de la lengua.

Gehiago irakurri / Sigue leyendo: www.rae.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario