2017/03/01

Oinarrizko hiztegi juridiko-parlamentarioa / Diccionario jurídico-parlamentario básico

Eusko Legebiltzarrak, Nafarroako Parlamentuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Batzar Nagusiek, eta Euskaltzaindiak koordinazio- eta zuzendaritza-lana eginez, euskarazko terminologia parlamentarioa bateratu dute eta argitaratu Oinarrizko hiztegi juridiko-parlamentarioa.

Lan honek Zuzenbide parlamentarioan ohikoak diren hitzak biltzen ditu, normalizatuak eta bateratuak, beren eguneroko eginkizunean euskara ere lan-hizkuntza duten batzar parlamentarioetan erabiliak izateko.

Oinarrizko Hiztegi Juridiko-Parlamentarioa erakundeek ez ezik, herritarrek ere eskura izango dute Eusko Legebiltzarraren webgunean.

El Parlamento Vasco, el Parlamento de Navarra y las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, coordinados y dirigidos por Euskaltzaindia, han unificado la terminología parlamentaria en euskera en la obra titulada Oinarrizko Hiztegi Juridiko-Parlamentarioa.

Este diccionario recoge los términos de uso habitual en Derecho parlamentario, normalizados y unificados para su uso en las diferentes asambleas parlamentarias que tienen el euskera presente en su actividad cotidiana.

El Diccionario jurídico-parlamentario básico, recien publacido, está accesible tanto para las instituciones como para la ciudadania en la página web del
Parlamento Vasco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario